NHẬN ĐỊNH – CẢI TỔ DI TRÚ/ THẤY GÌ QUA KẾ HOẠCH HẠN CHẾ NGƯỜI TẠM CƯ ĐẾN 2026 CỦA CHÍNH PHỦ CANADA?

CANADA ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH ĐỂ GIẢM LƯỢNG NGƯỜI TẠM CƯ VÀO CANADA ĐỂ LÀM GÌ?

NGÀY 21/3/2024, WEBSITE CỦA BỘ DI TRÚ IRCC ĐĂNG BÀI PHÁT BIỂU CỦA BỘ TRƯỞNG MARC MILLER TUYÊN BỐ VỀ KẾ HOẠCH SẼ CẮT GIẢM LƯỢNG NGƯỜI TẠM CƯ VÀO CANADA TRONG 3 NĂM TỚI XUỐNG CÒN 5% TỔNG DÂN SỐ ĐẾN 2026.

Ngày 22/3/2024, Báo CBC News Canada cũng đã đăng tin với nội dung tương tự và đã được dịch & đăng tải lên Visas To Canada (xem bài liên quan).

SAU ĐÂY LÀ CÁC CHI TIẾT ĐÁNG CHÚ  Ý

 • Lượng Tạm trú nhân (temporary resident – TR) tại Canada hiện gần 2.5 triệu người, chiếm khoảng 6.2% tổng dân số;
 • Lực lượng này bao gồm các thành tố: (1) Du học sinh chiếm khoảng 42%, (2) Lao động tạm thời chiếm khoảng 9%, (3) Lao động từ chương trình IMP (chương trình điều chuyển lao động quốc tế) chiếm khoảng 44%, và (4) người tị nạn chiếm khoảng 5%. Đáng chú ý trong chương trình IMP (số 3) thì lượng người đến từ Ucraina chiếm khoảng 11% thông qua chương trình CUAET (một chương trình nhân đạo cho dân Ucraina), người vợ/chồng của DHS & LĐTT chiếm 4%, và lượng sinh viên tốt nghiệp có PGWP chiếm 11%.
 • Các chương trình cho TR hiện đã thể hiện hiệu quả tốt. Tuy nhiên, Canada cần xem xét lại toàn bộ chương trình TR để có thể tiếp tục giữ vững hiệu quả đó. Kế hoạch là sẽ giảm tổng lượng TR tại Canada từ 6.2% hiện nay xuống 5% tổng dân số vào năm 2026.
 • Những chính sách đã ban hành có ý nghĩa lớn & liên quan bao gồm (không giới hạn): Chính sách hạn chế Du học sinh 2024-2026, Chính sách yêu cầu người Mexico phải xin Visa, hay Chính sách hạn chế cấp OWP cho vợ/chồng Du học sinh.
 • Sắp tới sẽ cần làm (không hạn chế): đặt ra kế hoạch Tạm cư Canada song song với Kế hoạch Định cư Canada 2024-2026 đã ban hành, mở rộng chính sách cho người tạm cư trở thành định cư (TR trở thành PR), kêu gọi các tỉnh bang có kế  hoạch tương đồng với Liên bang. Về đối tượng tạm cư diện lao động, sẽ ưu tiên các ngành nghề chăm sóc y tế, công nhân xây dựng và giáo dục mầm non;
 • “Canada đã, đang và sẽ hưởng lợi từ nguồn lực người di trú mới đến Canada. Chúng ta mong muốn tất cả mọi người mới đến đều sẽ nhận được mọi quyền lợi và cơ hội thành công họ đáng có. Trách nhiệm tối thượng của chúng tôi là đảm bảo một nền di trú vững vàng, hiệu quả, xây dựng trên nhu cầu & lợi ích thay vì lợi nhuận & tiền bạc”, Bộ trưởng Miller kết luận.

NHẬN XÉT & NHẬN ĐỊNH CỦA ANDREW DUONG RCIC & TEAM

Tiếp theo các Chính sách mới của Canada cho Du Học Sinh, gồm có:

Tuyên bố sẽ Hạn chế Lượng Tạm Cư Canada cho 3 năm tới của IRCC là một tin quan trọng cho giới người tạm trú (temporary residents) tại Canada. Người Tạm cư/ TR bao gồm Du học sinh, Lao động tam thời, Du khách, và một số các đối tượng khác. (Xem bài trên VisaToCanada)

 • Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng lớn đến mọi khía cạnh của mảng tạm cư Canada, gồm cả Du học sinh & Lao động Tạm thời các hình thức;

Mục tiêu hạn chế lượng nhập cư mới, ổn định giá cả và an sinh xã hội

 • Ba ngành nghề sẽ được ưu tiên trong 3 năm tới là: Chăm sóc Y tế, Công nhân Xây dựng và Giáo dục Mầm non. Mảng nông nghiệp & sản xuất thực phẩm, nhà hàng khách sạn vốn đang ưu tiên từ sau dịch covid19 sẽ không còn được ưu tiên nữa;
 • Giá cả tăng vọt tại Canada do khan hiếm các dịch vụ & sản pẩm, nhất là về nhà ở, giáo dục và chăm sóc sức khỏe… khiến đời sống xã hội khó khăn và Chính phủ buộc phải có biện pháp giải quyết. Biện pháp đầu tiên và hữu hiệu nhất là giảm dòng nhập cư mới, trong đó lượng người Tạm cư (TR) chiếm tỷ trọng rất cao;

Mục tiêu làm trong sạch nền di trú Canada, vốn đã bị “lợi dụng” nghiêm trọng

 • Vấn nạn gian dối trong di trú Canada, ví dụ như làm việc “ảo”, học hành “ảo” sẽ dần bị lọai bỏ và chỉ có “người thật việc thật” mới có thể được chấp thuận visa nhập cư và sau đó thành công bền vững tại Canada;
 • Vấn nạn tư vấn di trú bất hợp pháp, lợi dụng luật tư vấn để gian dối, cạnh tranh không lành mạnh… của đội ngũ UAP (thuật ngữ dành cho tư vấn di trú bất hợp pháp ở Canada) sẽ dần được giải quyết khi Khách hàng ý thức rõ hậu quả và rủi ro khi sử dụng UAP;
 • Tư duy mới về việc chấp hành & tuân thủ luật di trú khi làm visa lẫn khi đã nhập cảnh Canada sẽ cải thiện trong ứng viên vì chỉ người tốt thật sự mới được thành công, dần dần sẽ làm trong sạch hóa di trú Canada;
 • Mục tiêu tối thượng của Luật di trú Canada, nói theo cách khác cho lời phát biểu của Bộ trưởng Marc Miller, là cần chọn lựa người có năng lực & đạo đức nhập cư vào Canada, tạo mọi điều kiện tốt cho họ phát triển và đóng góp xây dựng đất nước, đảm bảo tính chặt chẽ, hiệu quả, nghiêm minh.

******

Tổng hợp, dịch, nhận định: Andrew Duong RCIC & Team

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, News Du Học Sinh, News Chính sách Du học, News Lao động tạm thời, News Chính sách Tạm cư, Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023, Ý kiến Phân tích Bài học Bình luận

Nguồn tin gốc: Trang Web IRCC