LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ (ECONOMIC CLASS)

Lĩnh vực di trú Phát Triển Kinh Tế (Economic Class) của Canada là một lĩnh vực di trú lớn nhất, bao gồm ba mảng di trú lớn của nước này là Lao Động Kỹ Năng (Federal Skilled Worker & Federal Skilled Trade), Kinh Nghiệm Canada (Canada Experience Class), và Lựa Chọn Tỉnh Bang (Provincial Nominee Program). Các mảng di trú này sẽ cho phép ứng viên xin ĐỊNH CƯ vào Canada, trở thành Thường Trú Nhân, dựa trên các hệ thống tính điểm (ranking) chuẩn mực của các chính phủ. Về mục tiêu di trú quốc gia, lĩnh vực này góp phần làm giàu mạnh cho nền kinh tế, văn hóa, xã hội của Canada.

LĨNH VỰC DI TRÚ LỚN NHẤT

  • Lĩnh vực ĐC/PTKT mang đến cho Canada số lượng người định cư/ thường trú nhân nhiều nhất, thống kê cho thấy mảng này mang đến khoảng trung bình hơn 60% tổng số thường trú nhân hàng năm. Phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển tăng trưởng kinh tế, một trong các tiêu chí cơ bản của nền di trú Canada.
  • Lĩnh vực ĐC/PTKT có nhiều hình thức, nhiều chính sách, nhiều màng & nhiều diện định cư nhất cho ứng viên lựa chọn. Bền vững nhất là mảng Lao Động Tay Nghề (FSW & FST) vốn lựa chọn ứng viên có chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng từ ngoài Canada để cho định cư, với cách chấm điểm theo khung năng lực xác định trước (ranking).
  • Hệ thống Express Entry được ra đời, ban đầu nhằm giúp cho chính phủ Canada lựa chọn được người ưu tú nhất từ mảng Lao Động Tay Nghề này, đồng thời tiêu chuẩn hóa các yêu cầu đầu vào và phương thức thực hiện làm hồ sơ cho ứng viên. Hệ thống Express Entry đã trở thành một hệ thống tính điểm & lựa chọn người di trú (định cư) tiên tiến bậc nhất nhì thế giới. Sau đó, hệ thống Express Entry đã được áp dụng luôn cho các mảng định cư lớn khác trong lĩnh vực Phát Triển Kinh Tế là mảng Lao động Kinh Nghiệm Canada (CEC) và mảng Lựa Chọn Tỉnh Bang (PNP). Bạn có thể xem thêm thông tin liên quan về hệ thống ranking này tại website chính phủ Canada, mục Express Entry.
  • Thực tế là các chính sách di trú luôn thường xuyên được cập nhật, thay đổi thậm chí xóa bỏ, thay mới, và điều đó là thường tình, nhất là với các diện di trú thuộc lĩnh vực ĐC/PTKT. Do vậy, lĩnh vực ĐC/PTKT được xem là lĩnh vực di trú (định cư) Canada có tính linh động và tiên tiến bậc nhất.

LĨNH VỰC DI TRÚ LINH ĐỘNG NHẤT

  • Vì chính sách cho các mảng/diện định cư của lĩnh vực ĐC/PTKT luôn được cập nhật cho phù hợp nhu cầu thực tế, lĩnh vực này có tính linh động rất cao. Có thể nói đây là mảng di trú mang nhiều thú vị và bất ngờ nhất cho ứng viên vì sự thay đổi thường xuyên đó. Bất ngờ theo cả hai hướng tiêu cực và tích cực, nhưng xu thế chung là chính sách luôn thay đổi theo hướng khó hơn. Do vậy, sự kịp thời sẽ có thể quyết định cho sự khác biệt, ví dụ cụ thể là “hai ứng viên có hồ sơ năng lực tương đương sẽ có người thành công khi chỉ nộp sớm hơn vài tháng, hay thậm chí chỉ vài tuần so với người không thành công”.  Trong di trú, tính tương đối luôn hiện diện như một quy luật, nhưng kinh nghiệm cho thấy thành công đã đến nhiều hơn cho người hành động nhanh và kịp thời hơn.
  • Trong vài thập kỷ gần đây khi chính phủ Canada bắt đầu mở rộng các mảng ĐC/PTKT, thì tỷ lệ thường trú nhân đến Canada theo các mảng này tăng cao và ổn định trong nhiều năm, chiếm ưu thế hơn các mảng truyền thống là Đoàn Tụ Gia Đình và Tị Nạn. Bởi vì bây giờ nếu ứng viên có đủ năng lực và quyết tâm họ vẫn sẽ có cơ hội định cư Canada thông qua các mảng của ĐC/PTKT mà không cần người thân tại Canada bảo lãnh.

LĨNH VỰC DI TRÚ TIỀM NĂNG NHẤT

  • Rõ ràng, lĩnh vực ĐC/PTKT mang các mảng định cư lớn của Canada là tiềm năng nhất cho ứng viên trở thành thường trú nhân / công dân của Canada. Ứng viên có thể xin định cư dựa chính vào năng lực của bản thân mình. Hai loại năng lực điển hình được ưu tiên cho định cư mảng này là học vấn & kinh nghiệm và kinh doanh & đầu tư. Do đó, mọi ứng viên với các năng lực khác nhau hay đến từ các vùng lãnh thổ khác nhau đều có thể xin định cư một cách công bằng.
  • Việc phát triển và ổn định các mảng ĐC/PTKT trong nhiều năm qua cho thấy hiệu quả đóng góp vào nền kinh tế văn hóa xã hội Canada của chúng là tích cực và bền vững.
  • Do có nhiều ứng viên quan tâm nhất, nên các mảng ĐC/PTKT thu hút nhiều hoạt động nhất cho ngành di trú bao gồm ngành tư vấn di trú, cùng các loại hình kinh doanh đầu tư liên quan khác.
Photo: Nextvoyage-pexels-photo-457937.jpeg