NGUYÊN TẮC VỀ LUẬT DI TRÚ CANADA

1. Người Tư Vấn Di Trú Hợp Pháp – Tại các quốc gia có nền di trú phát triển mạnh, ngành nghề tư vấn di trú được chính phủ quy định, cấp phép và giám sát, trong đó có Canada. Người hành nghề tư vấn di trú có thể có nhiều thành phần, nhưng với Canada chỉ những người được cấp phép bởi chính phủ mới được gọi là Tư Vấn Di Trú Hợp Pháp. Chính phủ Canada cũng khuyến cáo mọi ứng viên (nếu muốn sử dụng dịch vụ tư vấn) nên sử dụng dịch vụ của người tư vấn hợp pháp nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ nhận được, cũng như góp phần tuân thủ luật pháp.

2. Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú Canada là Tư vấn Di trú Hợp pháp – Tại Canada, luật di trú cho phép đội ngũ Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú Canada (RCIC – Regulated Canadian Immigration Consultant) được quyền cung cấp dịch vụ tư vấn di trú có thu phí một cách hợp pháp đến mọi đối tượng, khắp thế giới. Ngoài ra, còn một đối tượng nữa được quyền này là các luật sư trong nước. Trong khi các luật sư thường hoạt động tư vấn ở nhiều khía cạnh về luật, đội ngũ RCIC chỉ tập trung vào khía cạnh luật di trú.

3. Visa và đối tượng quyết định xét cấp Visa – Kết quả cuối cùng của kế hoạch di trú thường là kết quả xin visa nhập cư, tức sự thành công trong xin cấp visa. Chính phủ là người duy nhất có quyền xét cấp visa hay không, tức dù kết quả có thành công hay thất bại thì cũng là quyết định của chính phủ. Không ai được quyền đảm bảo kết quả xin visa di trú. Mọi hành vi đảm bảo kết quả xin visa di trú, dù trực tiếp hay gián tiếp, của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đều không đúng luật.

4. Nội dung cơ bản của tư vấn di trú hợp pháp – Nội dung bao gồm (không giới hạn, không bắt buộc tất cả) sự đại diện cho ứng viên, cung cấp thông tin, tư vấn, thực hiện hồ sơ, chăm sóc & hỗ trợ. Mục tiêu cuối cùng là giúp ứng viên hoàn thành một hồ sơ xin visa tốt, có khả năng thành công cao. Chỉ những người tư vấn di trú hợp pháp mới có thể cung cấp đủ các dịch vụ này, nổi bật là trách nhiệm “đại diện khách hàng” một trách nhiệm chỉ có thể thực hiện bởi người hợp pháp.

5. Trách nhiệm của Ứng viên di trú – Luật quy định rõ ứng viên di trú chịu trách nhiệm hoàn toàn với hồ sơ di trú của mình đã nộp, tức chịu trách nhiệm về nội dung, và sau đó là thành công hay thất bại, dù ứng viên có tư vấn đồng hành hay không. Do đó, ứng viên hoàn toàn có thể tự mình làm hồ sơ xin di trú. Tư vấn không phải là một yếu tố giúp bạn đảm bảo kết quả thành công tuyệt đối, họ chỉ có thể hỗ trợ bạn làm tăng khả năng thành công cho hồ sơ.

6. Trách nhiệm người Tư vấn di trú hợp pháp – Là cung cấp dịch vụ tư vấn, có hay không có thu phí, cho khách hàng/ ứng viên theo nội dung cơ bản nêu trên, VÀ song song đó góp phần lành mạnh hóa thị trường di trú bằng cách cung cấp thông tin, tư vấn đúng luật, tuân thủ pháp luật và khuyến khích sự tự giác tuân thủ pháp luật của ứng viên.

7. Nguyên tắc thông tin – Trong di trú, việc thực hiện hồ sơ cơ bản là việc trao đổi & xử lý thông tin ứng viên. Ứng viên chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc cung cấp thông tin cần phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ. Việc sử dụng thông tin của ứng viên cũng phải được chủ nhân cho phép bằng văn bản. Thông tin đồng sở hữu bởi công ty và khách hàng phải cần có sự cho phép bởi cả hai thì bên thứ ba mới được sử dụng. Thêm chi tiết tại Nguyên tắc Thông tin Di trú.

8. Phí tư vấn di trú – Là tiền khách hàng/ ứng viên trả cho người tư vấn để người tư vấn có thể cung cấp các nội dung cơ bản (nêu trên) để thực hiện hồ sơ xin di trú cho ứng viên có chất lượng tốt và khả năng thành công cao. Phí này không phải tiền bỏ ra để mua sự cam kết thành công từ người tư vấn. Mọi cam kết thành công, trực tiếp hay gián tiếp, đều sai luật, bao gồm hành vi hoàn phí khi visa thất bại hay chỉ thu phí khi visa thành công. Cam kết mà ứng viên có thể trông đợi từ người tư vấn là sự cam kết làm gia tăng chất lượng hồ sơ di trú cho mình.

20 TIPS CẦN CHÚ Ý ĐỂ PHÒNG NGỪA GIAN DỐI, LỪA ĐẢO TRONG DI TRÚ CANADA

  • Xin ghi chú rằng ICCRC hiện không có thẩm quyền điều chỉnh các nhà tư vấn di trú/ nhập cư không giấy phép nhưng sẽ chia sẻ khiếu nại/ thông tin với Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) và Hải Quan Biên giới Canada (CBSA).
  • Nhận thức được rằng gian lận trong di trú có thể nghiêm trọng, Chính phủ Canada đã tạo một trang web với thông tin liên quan và liên kết đến các cơ quan về các báo cáo gian lận hoặc lạm dụng luật di trú. Khi có lệnh của chính phủ Canada, ICCRC sẽ chuyển thành Đoàn Chuyên Gia Tư vấn Di Trú và Quốc tịch Canada, và sẽ có thẩm quyền nộp đơn xin lệnh chống lại người hoạt động tư vấn di trú trái phép và sẽ hợp tác trực tiếp với các chính phủ nước ngoài.
XEM CHI TIẾT

Image by Gerd Altmann from Pixabay