Định cư theo chương trình ưu tiên Các Bang Atlantic (AIP)

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CANADA THEO CÁC TỈNH BANG THUỘC VÙNG ATLANTIC – ATLANTIC IMMIGRATION PROGRAM (AIP)

Chương trình AIP là một chuơng trình ĐỊNH CƯ cho những người lao động kỹ năng và du học sinh tốt nghiệp Canada, muốn làm việc và sinh sống vào 1 trong 4 bang New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island Newfoundland and Labrador của Canada.

TỔNG QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH AIP (updated 2024-4*):

Khi ứng viên có đủ các yêu cầu của chương trình sẽ được nộp đơn xin định cư Canada theo AIP, các yêu cầu cơ bản gồm:

 1. Yêu cầu của Bộ di trú IRCC: về học vấn, kinh nghiệm, anh văn, tài chính & các yêu cầu riêng của các địa phương;
 2. Có được Hợp đồng Lao động (Job Offer) với một trong những công ty đủ chuẩn tại các địa phương đó;
 3. Có Kế hoạch Định cư (Settlement plan) được chính quyền bang các địa phương xác nhận (endorse) công việc của HĐLĐ Bạn đã ký;
 4. Hoàn tất hồ sơ xin Định cư Canada thông qua Mảng Phát triển Kinh tế – Chương trình AIP (có thể xin Work Permit để nhập cư sớm);
 5. Bạn có thể dùng hoặc không dùng Tư vấn Di trú, nhưng theo quy định hiện hành khi sử dụng Tư vấn,  Bạn cần phải sử dụng Tư vấn Di trú Canada Hợp pháp, nếu không hồ sơ của Bạn sẽ bị hoàn trả hoặc từ chối. Chi tiết cụ thể tại đây;
 • Về kinh nghiệm làm việc, Bạn cần ít nhất 1,560 giờ (tương đương 1 năm) trong 5 năm gần nhất, và công việc Bạn làm thuộc các TEER 0, 1, 2, 3 và 4 của NOC 2021.

Nếu Bạn là Du học sinh Canada, Bạn không cần kinh nghiệm như trên, thay vào đó Bạn sẽ cần tối thiểu bằng Cao đẳng 2 năm, full-time, học tại các Trường đủ chuẩn của các địa phương, và cư trú tại các địa phương ít nhất 16 tháng / 2 năm trước khi tốt nghiệp. Bạn cũng cần có GPLĐ (work permit) sau tốt nghiệp còn hạn;

Danh sách các Trường đủ chuẩn tại các địa phương tại đây;

 • Về Anh văn, Bạn chỉ cần có CLB 4-5 (cho việc TEER 4);
 • Về học vấn chung, Bạn cần có học vấn tương đương Canada ít nhất Cao đẳng 1 năm nếu job offer thuộc TEER 0 hay 1 và chỉ cần bằng cấp tương đương Canada phổ thông cho các TEER còn lại. Chứng chỉ đánh gái học vấn ECA trong vòng 5 năm qua;
 • Tiền để sinh sống thời gian đầu cho gia đình Bạn, yêu cầu cụ thể tại đây;
 • Về Hợp đồng Lao động Canada (job offer), Bạn cần đảm bảo các tiêu chí cơ bản sau: ký kết với một Công ty đủ chuẩn tại các địa phương, việc toàn thời gian, không phải việc thời vụ, có hạn ít nhất 1 năm sau khi có PR nếu thuộc TEER 0, 1, 2 và 3, và không yêu cầu cho việc thuộc TEER 4. Công ty thuê lao động của Bạn không phải thuộc sở hữu (đa số) của Bạn và/hoặc vợ/chồng. Công việc job offer phải bằng hoặc cao hơn kinh nghiệm đã có của Bạn, ngoại trừ Bạn là Du học sinh;

Danh sách các Công ty đủ chuẩn tại các địa phương tại đây;

 • Kế hoạch Định cư (Settlement plan) sẽ do các đơn vị  xã hội & nghề nghiệp đủ chuẩn quy định bởi IRCC thực hiện giúp Bạn

Danh sách các Đơn vị xã hội & nghề nghiệp đủ chuẩn tại đây;

LIÊN HỆ TƯ VẤN FREE

Xem tại đây các Tin tức liên quan trên wbeiste này  News Chương trình AIP/ News Atlantic Immigration Program

Nguồn Chính phủ Canada

Hãy liên hệ ADRT Chúng tôi để được hỗ trợ làm hồ sơ AIP của Bạn.