ĐỊNH CƯ LỰA CHỌN TỈNH BANG – PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM

Mảng Lựa Chọn Tỉnh Bang (Provincial Nominee Program) là mảng di trú cho phép ứng viên xin ĐỊNH CƯ đến Canada. Mảng này được chính phủ Liên Bang Canada phân quyền cho chính phủ các tiểu bang lập nên nhu cầu và yêu cầu di trú cho bang mình để Liên Bang xét cấp visa.

Hiện tại có 11 trên 13 tỉnh bang của Canada có chính sách PNP cho riêng mình. Bang Quebec nằm ngoài hệ thống chung này và đã có chính sách di trú riêng biệt cho mình, gồm cả lĩnh vực định cư lẫn tạm cư. Bang duy nhất còn lại chưa có chính sách PNP là bang Nunavut (January 2021) nằm ở phía cực bắc của Canada.

Nguyên tắc chung của mảng PNP, hay cho các diện định cư thuộc mảng PNP, là chính phủ các Tỉnh bang sẽ xét duyệt hồ sơ năng lực ứng viên và ban hành đề xuất (principal approval / nomination certificate) cho Liên bang xét các bước tiếp theo của quy trình xin visa.

Chúng tôi đánh giá là các diện định cư của mảng PNP là khá phù hợp cho ứng viên đến từ Việt Nam, nhất là tại các tỉnh bang còn ít dân. Lý do là các tỉnh bang luôn muốn thu hút nhiều nhân sự mới cho mình nên có xu hướng ban hành quy định di trú đơn giản hơn Liên bang. Với các tỉnh bang còn ít dân, lượng ứng viên nộp vào sẽ ít và mức độ cạnh tranh sẽ thấp, và đó là cơ hội cho ứng viên đến từ các vùng lãnh thổ có sức cạnh tranh trung bình khá, trong đó có Việt Nam.

  WEBSITE CHÍNH PHỦ BRITISH COLUMBIA VỀ DI TRÚ  WEBSITE CHÍNH PHỦ ONTARIO VỀ DI TRÚ
WEBSITE CHÍNH PHỦ ALBERTA VỀ DI TRÚ  WEBSITE CHÍNH PHỦ NEW BRUNSWICK VỀ DI TRÚ
WEBSITE CHÍNH PHỦ SASKATCHEWAN VỀ DI TRÚ WEBSITE CHÍNH PHỦ NEW FOUNDLAND & LABRADOR
WEBSITE CHÍNH PHỦ MANITOBA VỀ DI TRÚ WEBSITE CHÍNH PHỦ NOVA SCOTIA VỀ DI TRÚ
WEBSITE CHÍNH PHỦ PRINCE EDWARD ISLAND DI TRÚ WEBSITE CHÍNH PHỦ NORTHWEST TERRITORIES DI TRÚ
WEBSITE CHÍNH PHỦ YUKON VỀ DI TRÚ WEBSITE CHÍNH PHỦ NUNAVUT VỀ DI TRÚ