CÁC DIỆN ĐẶC BIỆT CHO PHÉP DU KHÁCH (VISITOR) ĐƯỢC XIN WORK PERMIT KHI ĐANG TRONG CANADA

Theo Luật Canada hiện hành, hầu hết các trường hợp xin Giấy Phép Làm Việc (Work Permit) phải xin từ ngoài Canada, tức ứng viên cần phải xin được WP và Visa từ nơi mình cư trú trước mới được nhập cảnh Canada. Nói chung, Du khách hay người có visa du khách (visitor visa holders) đang ở trong Canada không được xin Work Permit theo luật hiện hành.

Tuy nhiên, do nhiều biến động trong kinh tế xã hội ở mức độ toàn cầu gần đây khiến Canada cần lao động nhiều hơn và phải ban hành nhiều đạo luật mới (tạm thời) để cho phép Du Khách được quyền xin Work Permit từ trong Canada với một số trường hợp đặc biệt.

CÁC DIỆN ĐẶC BIỆT CHO PHÉP DU KHÁCH XIN WORK PERMIT TRONG CANADA (UPDATED 10/2023)*

  1. Luật CUAET cho dân Ucraina & người thân
  2. Luật cho Giấy Phép Lao Động Với Tên Doanh Nghiệp Cụ Thể (Employer-specific work permit): thời hạn nộp đơn từ 2020-4-27 đến hết ngày 2025-02-28 (có thể gia hạn*)
  • Cần đang ở trong Canada với Visa Du Khách còn hạn (hoặc trong thời kỳ gia hạn, khôi phục tư cách du khách)
  • Work Permit sẽ ghi rõ tên Doanh nghiệp, thời gian làm việc và địa điểm làm việc và Người lao động phải làm việc đúng quy định này.

Tìm việc với Job Bank Canada

UPDATED 2023-10