Khởi nghiệp Vùng Đất Mới / Vùng Ngoại ô

Khởi nghiệp vùng đất mới là diện Định Cư Kinh Doanh thuộc các chương trình Lựa Chọn Tỉnh Bang của các bang của Canada.

Chương trình nhằm tạo cơ hội phát triển cho các vùng miền ngoại ô, vùng đất mới chưa phát triển bằng cách cho người nhập cư mang năng lực tốt vào các địa phương.

LỢI THẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO BẠN

  • Yêu cầu về đầu tư và năng lực thấp hơn các diện Kinh doanh & Định cư Thuần túy / Thông thường
  • Có thể được ưu tiên xem xét hồ sơ theo chính sách tại từng thời điểm của mỗi Chính phủ tỉnh bang

CÁC TỈNH BANG CÓ DIỆN KINH DOANH VÙNG ĐẤT MỚI/ NGOẠI Ô TRONG CHƯƠNG TRÌNH PNP CỦA MÌNH

Liên hệ chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết.