GIẢI QUYẾT HỒ SƠ PHỨC TẠP

NGUYÊN TẮC HỒ SƠ DI TRÚ LÀ GÌ?

Hiểu theo cách đơn giản nhất về cấu trúc của bộ Hồ sơ Di trú là bao gồm 2 thành phần chính (1) là thông tin khai báo, trong các mẫu biểu (form), giải trình… và (2) là các giấy tờ chứng minh các thông tin khai báo đó.

Nguyên tắc cho Hồ sơ Di trú là tất cả thông tin và giấy tờ chứa đựng trong hồ sơ phải được khai và nộp một cách trung thực, chính xác và đầy đủ. Trách nhiệm khai thông tin và nộp giấy tờ chứng minh (cung cấp thông tin & giấy tờ) là hoàn toàn của ứng viên di trú, tức của các bạn. Trách nhiệm này không thuộc về nhân viên chính phủ chịu trách nhiệm xét hồ sơ. Mọi sai sót về thông tin khai nộp là trách nhiệm hoàn toàn của ứng viên, và hậu quả sẽ có thể dẫn đến kết quả từ chối visa hay thậm chí bị các chế tài về luật.

HỒ SƠ THẾ NÀO LÀ PHỨC TẠP?

Đầu tiên phải khẳng định rằng, hồ sơ phức tạp không có nghĩa là hồ sơ yếu, hay hồ sơ của ứng viên có chất lượng không mạnh. Sự phức tạp ở đây là phức tạp ở cách chứng minh năng lực thật. Một ứng viên có năng lực mạnh nếu không có cách chứng minh hiệu quả thể hiện được năng lực mạnh của bạn thì hồ sơ của bạn cũng sẽ yếu. Hồ sơ phức tạp ở đây là hồ sơ vướng khó khăn trong việc chứng minh năng lực thật của ứng viên một cách rõ ràng, đầy đủ, thuyết phục. Đây là một thực tế khá phổ biến cho ứng viên đến từ Việt Nam khi xin di trú đến Canada-Bắc Mỹ, xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng chính vẫn là ảnh hưởng của sự khác biệt văn hóa trong cách làm việc, kinh doanh, sinh hoạt thường ngày cũng như hành xử khi xin di trú của người Việt Nam. 

Nói cách khác, làm được hồ sơ phức tạp không có nghĩa là “biến yếu thành mạnh” bằng những hành vi sai luật, mà là biết cách thể hiện cái “mạnh thật” vào hồ sơ.

Chúng tôi luôn lên án và tuyệt đối không tiếp tay với hành vi làm giả mạo giấy tờ thông tin cho hồ sơ di trú.

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ PHỨC TẠP THẾ NÀO?

Hồ sơ di trú thuộc vào diện phức tạp có nhiều nguyên nhân, nhiều nhất thuộc về nhóm các hồ sơ đã bị từ chối và nhóm các hồ sơ của ứng viên khó chứng minh năng lực (học vấn, kinh nghiệm, tài chính) do văn hóa kinh doanh, làm việc, thu nhập, lưu trữ tiền bạc …của người Việt Nam có nhiều cái khác với văn hóa của người Canada-Bắc Mỹ.

Chúng tôi sẽ có kế hoạch thực hiện bài bản cho các hồ sơ thuộc diện phức tạp, với tinh thần thận trọng mà kiên trì, đảm bảo yêu cầu về luật cho tính trung thực, chính xác và đầy đủ, phân tích sâu nguyên nhân và hướng giải quyết phù hợp luật và khác biệt văn hóa, tạo nên hồ sơ mạnh nhất có thể trước khi nộp.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn ứng viên/ khách hàng cần có cùng nhận thức nghiêm túc về trách nhiệm cung cấp thông tin & giấy tờ cho hồ sơ của bạn để thực hiện đúng, cũng như sự tin tưởng đúng mực & thông cảm đúng lúc cho Người Tư Vấn trong quá trình thực hiện. Như vậy chúng tôi mới có thể thực hiện tốt nhất trách nhiệm của mình. Như đã nói trong trang về trách nhiệm của Tư Vấn Di Trú Hợp Pháp và trang về tính Hợp pháp & Kinh nghiệm của VP-CGDT, Người Tư Vấn không có quyền quyết định visa thành công và do đó không có quyền cam kết (hứa hẹn) đảm bảo visa thành công, nên trách nhiệm lớn nhất của Người Tư Vấn là làm cho hồ sơ di trú của Khách hàng trở nên tốt nhất có thể. Chúng tôi mong Khách hàng của mình cùng hiểu đúng về chi tiết quan trọng này, và có thể nhìn nhận tính trách nhiệm của VP-CGDT thông qua năng lực chúng tôi trong việc tạo lập được bộ hồ sơ di trú, từ thông tin giấy tờ Khách hàng cung cấp, thành chuẩn mực nhất.

Image by Gerd Altmann from Pixabay