LABOUR MARKET IMPACT ASSESSMENT

DECISION LETTER (APROVED LETTER)

LABOUR MARKET IMPACT ASSESSMENT
Là Giấy Phép Thuê Mướn Người Nước Ngoài cấp cho công ty, đơn vị thuê công nhân, lao động tay nghề… tại Canada.
Luật Canada quy định khi công ty Canada muốn thuê mướn lao động cho mình là người nước ngoài thì phải xin được giấy phép LMIA này. Nghĩa của từ LMIA tức là “đánh giá mức độ tác động thị trường lao động“, tức Canada chỉ cho phép thuê mướn nhân công nước ngoài khi tác động của việc thuê mướn đó không tiêu cực đến thị trường lao động trong nước.
Sau khi Công ty Canada được cấp giấy LMIA, tức được phép thuê người nước ngoài, thì người ứng viên làm việc được chọn (có hợp đồng lao động với công ty đó) mới có thể nộp hồ sơ xin Giấy Phép Lao Động (Work Permit).
Hồ sơ xin Giấy Phép Lao Động cần có LMIA, gồm các chi tiết bắt buộc (không giới hạn):
  • LMIA & Mã số LMIA
  • Hợp đồng Lao động

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP LMIA PHỔ BIẾN 

1. THÔNG THƯỜNG (High and Low-wage)
2. CHO NÔNG NGHIỆP (Primary Agriculture)
3. DÀNH CHO XIN ĐỊNH CƯ (Applications to Support Permanent Residency)
4. KỸ NĂNG QUỐC TẾ (Global Talent stream)
5. CHĂM SÓC SỨC KHỎE (Caregiver stream)
6. TỐT NGHIỆP CANADA (Academic posiitons)
7. QUEBEC (Cho Bang Quebec)
8. CHO DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN (Recognized Employer Pilot)
UPDATED 10-2023

Nguồn: Employment Social Development 

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn và khởi động dự án xin visa cho quý vị. Contact Us