Nguyên tắc về Thông tin Di trú

1. Disclaimer – Thông tin chia sẻ trên truyền thông chính thức của Visas To Canada cho mục đích thông tin chung, không phải tư vấn di trú chính thức. Thông tin đăng tải không nên được xem là các tư vấn đảm bảo hay đầy đủ cho các trường hợp riêng biệt. Chúng tôi không chịu trách nhiệm gì với thông tin chung đăng tải khi người đọc tự ý sử dụng chúng. Kết quả của việc tư vấn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan và tình trạng riêng biệt của từng cá nhân. Những người tư vấn hiểu rõ tình trạng của Bạn sẽ có thể đưa ra cho Bạn các tư vấn tốt nhất.

2. Truyền thông chính thức của công ty Canadian dreams Immigration bao gồm:

(1) Website: www.visastocanada.ca,

(2) trang Youtube Visas To Canada,

(3) trang Facebook Visas To Canada,

3. Thông tin di trú phải trung thực, chính xác và đầy đủ

– Ứng viên chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc cung cấp toàn bộ thông tin & giấy tờ cho hồ sơ di trú của mình.

Hồ sơ cuối cùng nộp cho chính phủ phải đảm bảo các yếu tố này dù được hoàn tất và nộp bởi ứng viên hay nhờ tư vấn đại diện.

4. Bản quyền – Thông tin đăng tải trên truyền thông chính thức của công ty đều thuộc quyền sở hữu, bản quyền của công ty, được công ty tạo lập, mua quyền hay được cho quyền bởi các bên thứ ba. Mọi hình thức sử dụng thông tin từ các phương tiện truyền thông đó đều phải cần có sự đồng ý cho phép của công ty bằng văn bản. Trường hợp thông tin đồng sở hữu bởi công ty và khách hàng hay đối tác, thì bên thứ ba khi muốn sử dụng phải có được sự đồng ý của cả hai chủ sở hữu. Khi được sử dụng, phải đảm bảo nguyên tắc trung thực, chính xác và đầy đủ.

5. Đăng tải thông tin khách hàng của công ty – Là những thông tin có tính riêng tư, cá nhân và chỉ khi được khách hàng cho phép thì công ty mới đăng tải chính thức với tư cách/ quyền đại diện chính thức theo luật định của mình với khách hàng (không có tư cách đại diện sẽ không thể đăng tải thông tin khách hàng). Mọi hành vi tái sử dụng thông tin khách hàng từ truyền thông của công ty đều không được phép.

Xem thêm về Nguyên Tắc Đăng Thông Tin Khách Hàng Thành Công.

6. Góp ý chỉnh sửa – công ty luôn cầu thị và hận hạnh được góp ý về những sơ sót của mình, và sẽ chỉnh sửa trong thời gian nhanh nhất (nếu phù hợp), vui lòng liên hệ chúng tôi qua:

Manager.System@visastocanada.ca

hoặc các phương tiện liên lạc khác tại trang CONTACT US

Image by Gerd Altmann from Pixabay