DI DÂN TỊ NẠN

Người Tị Nạn và Người Cần Được Bảo Vệ, theo định nghĩa của luật pháp Canada, là những người sống trong hoặc ngoài nước Canada, có nỗi sợ chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hay bị phân biệt đối xử khiến họ có thể bị tổn thương, nguy hiểm khi phải bị quay về nơi từng sinh sống. Để phát huy tính chất nhân đạo của chính sách Di Dân Canada cũng như trách nhiệm với Quốc tế, hàng năm Canada tiếp nhận nhiều ngàn người tị nạn cư ngụ sinh sống tại Canada dưới dạng thường trú nhân.

Mảng Tị Nạn cung cấp cho đất nước Canada một lượng thường trú nhân trung bình khoảng 10% hàng năm, một số lượng đáng kể.

Việc thực hiện hồ sơ xin định cư tị nạn là khá phức tạp. Để thực hiện tốt, cần phải có Người Tư Vấn có kinh nghiệm. Bên cạnh những người tư vấn có tính phí như Luật Sư (lawyer) hay Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú (RCIC), thì cũng có rất nhiều các tổ chức nhân đạo hoặc phi chính phủ có thể hỗ trợ ứng viên tị nạn làm hồ sơ nộp cho Canada.

BA CHƯƠNG TRÌNH TỊ NẠN

  • Chương trình Tị Nạn Đăng Ký Trong Canada
  • Chương trình Tái Định Cư Từ Một Nước Thứ Ba
  • Chương trình Bảo Lãnh

Bạn có thể xem thêm thông tin liên quan tại website của chính phủ Canada về Refugee & Asylum – Tị Nạn

Mọi chi tiết khác cần được hỗ trợ hay tư vấn chi tiết, vui lòng liên Hệ chúng tôi.

Photo: Ingo Joseph | pexels-photo-9816