CHUYÊN GIA TƯ VẤN DI TRÚ CANADA GỐC VIỆT NAM

MỘT LỢI THẾ LỚN CHO KHÁCH VIỆT NAM

CHUYÊN GIA TƯ VẤN DI TRÚ CANADA GỐC VIỆT LÀ AI & THẾ MẠNH GÌ
 • Là một nhà Tư Vấn Di Trú Canada hợp pháp,
 • Là một Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú Canada RCIC chuẩn mực,
 • Hiểu biết văn hóa 2 địa phương, và khác biệt văn hóa giữa Việt Nam & Canada,
 • Có đầy đủ các điểm mạnh đến từ các ưu thế trên để sản xuất ra dịch vụ tư vấn di trú tốt nhất (chi tiết bên dưới)

 

1. ƯU THẾ CỦA NGƯỜI TƯ VẤN DI TRÚ HỢP PHÁP 
 • Tư vấn Hợp pháp gồm: Luật sư Canada và RCIC
 • Được pháp luật công nhận, cấp phép hành nghề và quản lý về chuyên môn, đạo đức lẫn tư cách nghề nghiệp
 • Được đào tạo bài bản luật lệ, sát hạch, cập nhật thường xuyên về kiến thức và kinh nghiệm, kiểm toán thường xuyên về tư cách và đạo đức nghề nghiệp… để có chất lượng dịch vụ tốt nhất
 • Luôn chấp hành luật nghiêm chỉnh, cùng khách hàng chấp hành tốt, tránh vi phạm luật (xem thêm)
 • Luôn vượt trội về chuyên môn & đạo đức so với đối tượng tư vấn không hợp pháp (un-authorized practitioner/ UAP hay “ghost” consultant), các UAP không bị pháp luật quản lý về chuyên môn & đạo đức.
2. ƯU THẾ CỦA NGƯỜI CHUYÊN GIA RCIC
 • Tập trung chuyên môn luật di trú Canada
 • Có hội đoàn hỗ trợ chuyên môn, tin tức cập nhật, kinh nghiệm thực hành… sâu về di trú (xem thêm)
3. ƯU THẾ CỘNG THÊM CỦA NGƯỜI RCIC GỐC VIỆT NAM KHI PHỤC VỤ KHÁCH VIỆT NAM
 • Hiều biết về văn hóa địa phương Việt Nam do xuất thân từ đó
 • Hiểu biết về văn hóa Canada do trở thành RCIC tại đây
 • Biết được khác biệt văn hóa giữa hai quốc gia và biết cách dung hòa. (xem thêm)

Từ đó, có thể nói người chuyên gia RCIC Gốc Việt luôn có điều kiện tốt nhất để cung cấp dịch vụ tư vấn di trú Canada cho đồng hương Việt Nam một cách chuẩn mực nhất.

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn và khởi động dự án xin visa cho quý vị. Contact Us