Cải tổ Di trú Canada – IRCC CÔNG BỐ CHÍNH SÁCH WORK PERMIT CHO THÂN NHÂN DHS 3-2024

IRCC CHÍNH THỨC CÔNG BỐ CHÍNH SÁCH MỚI VỀ GIẤY PHÉP LÀM VIỆC OWP CHO THÂN NHÂN DU HỌC SINH, NGÀY 19/3/2024

Tiếp theo các Chính sách mới của Canada cho Du Học Sinh, gồm có:

Ngày 19/3/2024, IRCC chính thức công bố Chính sách thay đổi về Open Work Permit cho thân nhân (vợ/chồng) của Du học sinh Canada, gồm các điểm đáng chú ý như sau:

  1. Giấy phép làm việc mở rộng (Open Work Permit – OWP) sẽ chỉ được cấp cho vợ/chồng của Du học sinh Canada theo học bậc Thạc Sĩ và Tiến sĩ tại các trường Đại học và Cao đẳng Kỹ thuật;
  2. Đồng thời, sẽ cấp cho thân nhân Du học sinh theo học bậc Đại học tại các ngành (hạn chế) như sau: Tiến sĩ Bác sĩ (các ngành), Cử nhân Luật, Cử nhân Dược, Cử nhân Y tá, Cử nhân Giáo dục, Cử nhân Khoa học Kỹ sư.
  3. Open Work Permit là một loại giấy phép lao động đặc biệt (được miễn LMIA) được cấp ưu tiên cho thân nhân của sinh viên học tại Canada có đầy đủ các điều kiện, thời hạn theo thời hạn Giấy phép Học tập (Study Permit của sinh viên).

*****

Tổng hợp, dịch: Andrew Duong RCIC & Team

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, News Du Học Sinh, News Chính sách Du học, News Lao động tạm thời, News Chính sách Tạm cư, Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023

Nguồn tham khảo: Website IRCC