Lao động tạm thời

định cư theo lựa chọn tỉnh bang

Nguyên tắc thì đối tượng Lao Động Tạm Thời được làm việc tại Canada ngay từ đầu nhập cảnh do họ đã có Giấy Phép Lao Động (work permit).

Khi đã làm việc, LĐTT có thể làm việc một cách hợp pháp tại Canada để kiếm thu nhập, tích lũy kinh nghiệm và quan trọng nhất là chuẩn bị xin định cư lại Canada (nếu muốn).

Khi đã đi làm việc (hợp pháp) đủ thời gian, cũng như tích lũy đủ các yêu cầu liên quan khác, LĐTT có thể làm & nộp hồ sơ xin định cư thông qua các diện định cư hiệu lực tại từng thời điểm. Các diện xin định cư thông qua chương trình Lựa Chọn Tỉnh Bang của các tỉnh bang Canada luôn có nhiều lợi thế cho ứng viên vì tiêu chuẩn thường thấp hơn so với diện Kinh Nghiệm Canada, và có quy trình xét duyệt truyền thống. Lưu ý rằng, muốn xin định cư thông qua tỉnh bang, ứng viên phải làm việc và tích lũy kinh nghiệm trong tỉnh bang đó.

Các LĐTT có thể xin định cư Canada khi đang còn lưu trú tại đây, và cả khi đã về nước. Lưu ý rằng, để có thể đi hết con đường đến đích được định cư Canada thành công thì mọi hành động của LĐTT luôn phải là hợp pháp.

Lộ trình đúng đắn nhất cho các bạn LĐTT đến Canada để có thể thành công bền vững như sau:

  1. Xin Giấy Phép Làm Việc (work permit) để bắt đầu làm việc một cách hợp pháp;
  2. Làm việc tốt, thực hiện đúng luật mọi lúc mọi nơi suốt quá trình làm việc;
  3. Nếu có gia đình con cái, có thể tận dụng chính sách ưu đãi tiên tiến của Canada, Cơ Hội Gì Cho Tạm Trú Nhân Canadađể sum họp, học hành, làm việc cho các thành viên, và phải luôn hợp pháp;
  4. Nếu muốn, chuẩn bị để làm hồ sơ xin định cư kỹ lưỡng (tiếp tục các bước 5-6-7);
  5. Làm & nộp hồ sơ xin định cư khi có thể;
  6. Lúc chờ đợi kết quả các lần xin visa các loại, thực hiện đúng luật mọi lúc mọi nơi, và lưu ý rằng Bạn cần hiểu luật để có thể chấp hành tốt;
  7. Được visa định cư, trở thànhThường Trú Nhân với nhiều quyền lợi Quyền Lợi Thường Trú Nhân Canada;

Image by Borko Manigoda from Pixabay