Định cư qua Kinh doanh Trang trại Sản Xuất Nông Sản

ĐỊNH CƯ KINH DOANH TRANG TRẠI SẢN XUẤT

Chương trình Lựa chọn Tỉnh bang PNP

Các diện Kinh doanh Trang trại để Định cư Canada thường thuộc vào chương trình Lựa Chọn Tỉnh Bang PNP của các Tỉnh Bang.
LỢI ÍCH CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO BẠN
  • Định cư toàn gia đình (con dưới 21 tuổi)
  • Định cư lập tức theo luật hiện hành
  • Không yêu cầu ngoại ngữ (biết giao tiếp căn bản để phỏng vấn, không cần bằng cấp)
  • Không giới hạn tuổi
  • Mức đầu tư yêu cầu thấp hơn các diện kinh doanh khác
CÁC TỈNH BANG CÓ DIỆN KINH DOANH TRANG TRẠI
Trong đó, đến thời điểm 10/2023, tỉnh bang Saskatchewan hiện có chính sách cho diện Trang Trại đặc sắc nhất toàn Canada. Cụ thể, diện Trang trại bang SK mở rộng dành cho ba (3) đối tượng:
(+) Chủ Trang trại
(+) Chủ Trang trại Trẻ (dưới 40)
(+) Nhân công Trang trại theo Chủ
.
Liên hệ chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết.