Du Học Sinh Định Cư theo CEC – Kinh Nghiệm Canada, lộ trình?

Nguyên tắc ban đầu thì Du Học Sinh không được làm việc tại Canada, tuy nhiên DHS sẽ được xin việc và xin Giấy Phép Làm Việc (work permit) tại Canada sau khi tốt nghiệp. Cầu nối quan trọng cho hai giai đoạn học tập – làm việc của DHS Canada chính là thời gian lưu trú lại Canada sau tốt nghiệp theo một loại giấy phép gọi là Giấy Phép Làm Việc Sau Tốt Nghiệp (Post-graduation Work Permit).

Khi đã có PGWP, các DHS có thể lưu trú lại Canada để tìm việc làm phù hợp, mà không phải về nước.

Khi đã tìm được việc làm, DHS có thể làm việc một cách hợp pháp tại Canada để kiếm thu nhập, tích lũy kinh nghiệm và quan trọng nhất là chuẩn bị xin định cư lại Canada (nếu muốn).

Khi đã đi làm việc (hợp pháp) đủ thời gian, cũng như tích lũy đủ các yêu cầu liên quan khác, DHS có thể làm & nộp hồ sơ xin định cư thông qua các diện định cư hiệu lực tại từng thời điểm.

Các DHS có thể xin định cư Canada khi đang còn lưu trú tại đây, và cả khi đã về nước.

Lưu ý rằng, để có thể đi hết con đường đến đích được định cư Canada thành công thì mọi hành động của DHS luôn phải là hợp pháp.

Lộ trình đúng đắn nhất cho các bạn DHS đến Canada để có thể thành công bền vững như sau:

  1. Xin Giấy Phép Học Tập (study permit) để bắt đầu học một cách hợp pháp;
  2. Học tập tốt, thực hiện đúng luật mọi lúc mọi nơi suốt quá trình học hành;
  3. Nếu có gia đình con cái, có thể tận dụng chính sách ưu đãi tiên tiến của Canada, Cơ Hội Gì cho Tạm Trú Nhân Canada, để sum họp, học hành, làm việc cho các thành viên, và phải luôn hợp pháp;
  4. Xin Giấy Phép Làm Việc Sau Tốt Nghiệp (PGWP) khi có thể;
  5. Tìm việc và xin việc phù hợp;
  6. Làm việc tốt, thực hiện đúng luật mọi lúc mọi nơi suốt quá trình làm việc;
  7. Nếu muốn, chuẩn bị để làm hồ sơ xin định cư kỹ lưỡng (tiếp tục các bước 8-9-10);
  8. Làm & nộp hồ sơ xin định cư khi có thể;
  9. Lúc chờ đợi kết quả các lần xin visa các loại, thực hiện đúng luật mọi lúc mọi nơi, và lưu ý rằng Bạn cần hiểu luật để có thể chấp hành tốt;
  10. Được visa định cư, trở thành Thường Trú Nhân với nhiều quyền lợi Quyền Lợi cho Thường Trú Nhân Canada;