Sơ đồ

Hệ thống Di trú Canada

Chọn mũi tên (trái hoặc phải) để xem toàn bộ nội dung.

  • Hệ thống chính trị & Di trú Canada
  • Tiêu chí nền tảng của Di trú Canada
  • Biểu đồ Hệ thống Di trú Canada – Định cư & Tạm cư
  • Các chương trình Tạm cư Canada
  • Tạm cư – Quy trình xét duyệt
  • Định cư cư – Quy trình xét duyệt