Sơ đồ

Hệ thống Di trú Canada

Chọn mũi tên (trái hoặc phải) để xem toàn bộ nội dung.

  1. Hệ thống chính trị & Di trú Canada
  2. Tiêu chí nền tảng của Di trú Canada
  3. Biểu đồ Hệ thống Di trú Canada – Định cư & Tạm cư
  4. Các chương trình Tạm cư Canada
  5. Tạm cư – Quy trình xét duyệt
  6. Định cư cư – Quy trình xét duyệt