Cải tổ Di trú Canada – IRCC TUYÊN BỐ TUYÊN BỐ SẼ THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH GP LÀM VIỆC CỦA DU HỌC SINH

BỘ TRƯỞNG IRCC CÔNG BỐ SẼ THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH GIẤY PHÉP LÀM VIỆC CHO DU HỌC SINH

Ngày 22 tháng 01 năm 2024, cùng với thông báo về áp dụng hạn mức (cap/quota) cho số lượng Du học sinh được cấp mới Stuy permit vào Canada trong 2024 & 2025, Bộ trưởng Di trú Canada ông Marc Miller cũng đồng thời thông báo một số thay đổi cho Chính sách làm việc của Du học sinh Canada, nổi bật bao gồm các chi tiết:

  1. Sinh viên học Cao đẳng tư thục (private college) sẽ không còn được cấp Post-grad Work Permit (1 loại work permit đặc biệt);
  2. Sinh viên tốt nghiệp Cao học,Tiến sĩ và Sau đại học (post-grad) sẽ được cấp PGWP tối đa thời gian là 3 năm;
  3. Vợ/chồng của sinh viên quốc tế sẽ không còn được cấp Open Work Permit (1 loại work permit đặc biệt) để hỗ trợ chồng/vợ trong quá trình học tập, ngoại trừ sinh viên học Thạc sĩ & Tiến sĩ, và Sau đại học (post-grad).

Từ tháng 1 đầu năm 2024, IRCC đã có nhiều hành động và biện pháp kiểm soát du học sinh, gia tăng chất lượng cho du học sinh tại Canada thông qua nhiều chính sách trong Chương trình Cải Tổ Di trú Canada 2023 của mình.

Việc áp dụng chính sách mới trong làm việc cho Du học sinh là một trong các biện pháp Canada đang thực thi nhằm cải tổ lại chương trình di trú (mảng Du học).

Nhận định

  1. Khác với việc áp dụng giới hạn số lượng Du học sinh mới của Canada là có thể dự đoán trước, việc thay đổi chính sách làm việc cho Du học sinh là khá bất ngờ. Việc này cho thấy Canada đang cố gắng giảm bớt số lượng nhập cư mới, khuyến khích Du học sinh quay về nước sau tốt nghiệp thay vì khuyến khích ở lại làm việc (và sau đó sống lâu dài) như chính sách cũ trong hơn 10 năm qua. Hiện là sinh viên các cơ sở giáo dục tư thục thuộc đối tượng không được cấp PGWP nếu có study permit từ 01/9/2024 trở về sau.
  2. Việc xin Study Permit mới sẽ trở nên cạnh tranh hơn, khó khăn hơn. Khi đã được cấp study permit, việc học tập và sinh sống của Du học sinh Canada cũng đòi hỏi nhiều nổ lực hơn.
  3. Hiện chưa rõ việc cấp PGWP cho Du học sinh post-secondary (bậc cao đẳng và đại học trường công lập) sẽ có thay đổi hay không vì thông báo này chưa đề cập.

*****

Tổng hợp, dịch, nhận định: ADRT

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, News Du Học Sinh, News Chính sách Du học, News Lao động tạm thời, News Chính sách Tạm cư, Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023

Nguồn tham khảo: Website IRCC, Trang Facebook IRCC, Reuters, Báo Thanh niên, Báo Tuổi Trẻ