Quyền lợi Thường trú nhân

  • Xin nhập quốc tịch Canada;
  • Hưởng chế độ an sinh xã hội, sức khỏe, giáo dục, thuế tại Canada tương tự công dân Canada;
  • Tự do sinh sống làm việc, học tập, sở hữu tài sản, di chuyển ở bất cứ đâu trên đất nước Canada;
  • Được tự do di chuyển ra & vào Canada không giới hạn;
  • Được luật pháp Canada bảo vệ đầy đủ trên Canada.

Song song đó, Thường Trú Nhân phải tuân thủ pháp luật như mọi công dân khác, đồng thời phải chấp hành quy định cho thường trú nhân về lưu trú trong nước (PR Obligation) để có thể duy trì tư cách PR của mình. Về thời gian lưu trú tối thiểu, hiện nay (tháng 01/2021) là phải có mặt tại Canada ít nhất 730 ngày (2 năm) trong vòng 5 năm gần nhất.

Để có thể được nhập tịch, Thường thú nhân cần đạt được các điều kiện của luật quy định. Câu hỏi thường gặp nhất là “thời gian sinh sống tại Canada tối thiểu là bao lâu” để đủ điểu kiện xin nhập tịch, thì câu trả lời là 1,095 ngày (3 năm) trong 5 năm gần nhất (thời điểm tháng 01/2021).

Xem thêm: Khác biệt về quyền của công dân so với thường trú nhân