CHÍNH SÁCH XEM XÉT NHÂN ĐẠO H&C TRONG XIN VISA ĐỊNH CƯ CANADA (HUMANITARIAN AND COMPASSIONATE)

Bạn có thể dùng chính sách này để xin visa định cư vào Canada từ trong Canada nếu có đủ các điều kiện sau:

  • Là người nước ngoài đang sống tại Canada,
  • Cần đặc cách khi thiếu một hay nhiều điều kiện xin định cư theo Luật Di trú Canada,
  • Đủ bằng chứng xứng đáng được cấp các quy chế của chính sách này,
  • Không đủ điều kiện xin định cư theo các diện di trú: bảo lãnh vợ chồng, chăm sóc sức khỏe tại gia, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và người bệnh nặng, đang xin tị nạn, đang có giấy phép lưu trú tạm thời
  • Thông tin liên quan trên website IRCC