CÁC DIỆN ĐẶC BIỆT XIN GPLĐ WORK PERMIT KHÔNG CẦN LMIA

Các chương trình này dành cho  các đối tượng ứng viên trong tình trạng đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt, điều kiện làm việc đặc biệt… nằm trong các chính sách  của Canada như nhân đạo, liên kết hợp tác quốc tế và tị nạn.

Trong phạm vi trang thông tin của mình, chúng tôi sẽ giới thiệu những diện xin Work Permit đặc biệt, không cần LMIA (LMIA Exempted) phổ biến và áp dụng nhiều cho khách hàng đến từ Vietnam.

CÁC DIỆN XIN WORK PERMIT MIỄN LMIA (LMIA EXEMPTED WORK PERMIT)

 1. Hiệp định CPTTP: Investor, Senior Manager, Specialized Knowledge, Professional ot Technician, Spouse.
 2. Chương trình PNP: PNP Nominated Applicant
 3. Chương trình ICT: Senior Manager, Specialized Knowledge, Employees starting a branch or affiliate
 4. Phát triển miền Bắc (Rural and Northern Immigration Pilot)
 5. Spousal Sponsorship in Canada: BOWP, OWP Pilot
 6. Start-Up Visa: applicants
 7. Vợ chồng & Con Cái của Worker/ Lao Động TT kỹ năng: TEER 0 đến 3
 8. Vợ chồng & Con Cái của Worker/ Lao Động TT kỹ năng thấp/ phổ thông: TEER 4 đến 5 (hiệu lực từ sau 2023 July 13)
 9. Vợ chồng của Du Học Sinh toàn thời gian
 10. Post-graduation Work Permit
 11. Công việc Tôn Giáo
 12. Công việc Từ Thiện
 13. Người Tị nạn
 14. Người Lao động Bị Lạm dụng: workers & family members, để tìm công việc mới.
 15. Du Học Sinh Bất hạnh: bị bất ngờ mất khả năng tài chính vì lý do khách quan

UPDATED 2023-10