CÁC DIỆN ĐẶC BIỆT XIN GPLĐ WORK PERMIT KHÔNG CẦN LMIA

Các chương trình này dành cho  các đối tượng ứng viên trong tình trạng đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt, điều kiện làm việc đặc biệt… nằm trong các chính sách  của Canada như nhân đạo, liên kết hợp tác quốc tế và tị nạn.

Trong phạm vi trang thông tin của mình, chúng tôi sẽ giới thiệu những diện xin Work Permit đặc biệt, không cần LMIA (LMIA Exempted) phổ biến và áp dụng được cho khách hàng đến từ Vietnam.

Nguồn Chính phủ: Website Bộ Di trú Canada IRCC

CÁC DIỆN XIN WORK PERMIT MIỄN LMIA (LMIA EXEMPTED WORK PERMIT)

 1. Hiệp định CPTTP: Investor (T50), Senior Manager (T51), Specialized Knowledge (T55), Professional or Technician (T52), Management Trainee (T54), Spouse (T53).
 2. Chương trình PNP: PNP Nominated Applicant (T13)
 3. Chương trình Atlantic AIP: (C18)
 4. Tự làm chủ Self-employed business owners: (C11)
 5. Chương trình ICT: Senior Manager (C62), Specialized Knowledge (C63), Employees starting a branch or affiliate (C61)
 6. Phát triển miền Bắc Rural and Northern Immigration RNIP: (C15) và Spouse (C17)
 7. Phát triển Vùng tiếng Pháp Francophone Mobility: (C16)
 8. Spousal Sponsorship in Canada: BOWP (A75)
 9. Live-in Caregiver với hồ sơ xin Permanent Resident đã nộp: (C71)
 10. Start-Up Visa: applicants (A77)
 11. Vợ chồng & Con Cái của Worker/ Lao Động TT kỹ năng: TEER 0 đến 3 (C41 và C46)
 12. Vợ chồng & Con Cái của Worker/ Lao Động TT kỹ năng thấp/ phổ thông: TEER 4 đến 5 (C47 và C48) (hiệu lực từ sau 2023 July 13)
 13. Vợ chồng của Du Học Sinh toàn thời gian (C42)
 14. Post-graduation Work Permit (C43)
 15. Gia đình của người xin định cư theo mảng Phát triển kinh tế có hồ sơ đã nộp: (C49)
 16. Công việc Tôn Giáo: (C50)
 17. Công việc Từ Thiện: (C51)
 18. Người Tị nạn: (S61)
 19. Ứng viên trong Canada cho các diện: Live-in caregiver, bảo lãnh vợ chồng trong Canada, người cần bảo vệ, H&C, thành viên gia đình: (A70)
 20. Người Lao động Bị Lạm dụng: workers & family members, để tìm công việc mới (A72)
 21. Du Học Sinh Bất hạnh: bị bất ngờ mất khả năng tài chính vì lý do khách quan (H81)

UPDATED 2024-05-11