DU HỌC SINH CÓ THỂ LÀM VIỆC KHI ĐANG  HỌC TRONG CANADA

Theo Luật Canada hiện hành, Du Học Sinh được trải thảm đỏ một cách tối đa để có thể học tập tốt, sau tốt nghiệp dễ kiếm được việc làm, và cuối cùng có thể xin định cư Canada.

Du Học Sinh có thể được làm việc (làm việc một cách hợp pháp không cần work permit) ngay cả trong khi đang học tập ở các hình thức:

 • Làm co-op job (thực tập / cần xin co-op work permit)
 • Làm việc trong khuôn viên trường không giới hạn
 • Làm việc ngoài khuôn viên trường với giới hạn thời gian, hiện tại giới hạn là 20 giờ/ tuần (*)

CÁC CHÍNH SÁCH ĐẶC BIỆT CHO DU HỌC SINH DỄ DÀNG LÀM VIỆC*

 1. Được quyền xin Work Permit từ trong Canada. Nói cách khách, DHS được tìm việc và khi có việc làm (lâu dài, khác với chi tiết ưu tiên nói bên trên) có thể nộp đơn xin WP khi đang học tại Canada.
 2. Vợ/chồng, con cái đi theo cũng có quyền xin Work Permit từ trong Canada
 3. Sau tốt nghiệp, được cấp Post-grad Work Permit để lưu trú lại Canada tìm việc. Thời gian tối đa của PGWP là 3 năm (updated 10/2023*). Sau khi có việc làm chính thức, sẽ chuyển qua work permit mới (khi cần thiết), và cũng sẽ được nộp hồ sơ từ trong Canada (như 1)

POST-GRADUATION WORK PERMIT (PGWP) – MỘT LOẠI GP LAO ĐỘNG ĐẶC BIỆT & ĐẶC SẮC CHO DU HỌC SINH

 1. Cấp theo Điều R205(c)(ii) của Nghị Định Luật Di Trú (Regulation), mã số C43.
 2. Dành cho sinh viên tốt nghiệp: (1) từ 1 trường công được công nhận (DLI) bởi Bộ Di trú IRCC, (2) thời gian học tối thiểu 8 tháng (1 năm học), (3) học toàn thời gian, (4) có study permit còn hạn hoặc hết hạn trong vòng 180 ngày qua, (5) có học bạ trường cấp ghi rõ các chi tiết đạt chuẩn, (6) Không vi phạm ác quy định cho Du học sinh
 3. Thời hạn từ 8 tháng đến 3 năm.
 4. Được miễn LMIA (xem thêm)
 5. Được xin từ trong Canada (xem thêm)
 6. Được quyền lưu trú lại Canada sau tốt nghiệp, không phải về nước, để tìm kiếm việc làm suốt thời gian của PGWP. Đây là chi tiết tiến bộ bậc nhất và đặc sắc bậc nhất của PGWP nói riêng và của luật di trú cho Du học sinh Canada nói chung. 

Tìm việc với Job Bank Canada

UPDATED 2023-10