PR, QUỐC TỊCH & NHẬP TỊCH

THƯỜNG TRÚ NHÂN & CÔNG DÂN

Theo luật, khi một người được cấp visa định cư vào Canada tức là người đó được cấp visa Thường Trú Nhân của Canada, tiếng Anh là Permanent Resident (PR).

Khi đã nhập cảnh đến Canada, người PR có thể đăng ký xin Thẻ Thường Trú Nhân (PR Card) để sử dụng như một loại giấy tờ nhận diện cá nhân tại Canada, và để nhập cảnh vào lại Canada khi du lịch. Thẻ Thường Trú Nhân có thời hạn, khi hết hạn hoặc/và thất lạc sẽ được gia hạn/ làm mới nếu bạn còn giữ đủ tư cách thường trú nhân.

Về quyền lợi, cơ bản là người Thường Trú Nhân có hầu hết các quyền lợi của một công dân về tự do sinh sống, làm việc, học tập, sở hữu tài sản, kinh doanh, sức khỏe… tại Canada. Thường Trú Nhân chỉ chưa thể làm một số việc mà người Công Dân có thể, ví dụ như việc bầu cử hay làm việc cho các cơ quan chính phủ liên bang. Xem thêm tại mục Quyền Lợi của Thường Trú Nhân

Về trách nhiệm, người Thường Trú Nhân cần thực hiện quy định của luật cho họ về thời gian lưu trú cũng như tư cách tư pháp để có thể giữ tư cách Thường Trú Nhân. Cụ thể về quy định thời gian lưu trú cho Thường Trú Nhân Canada (PR obligation), hiện nay (tháng 01/2021) là phải có mặt tại Canada ít nhất 730 ngày (2 năm) trong vòng 5 năm gần nhất.

Chi tiết xem thêm tại website của Bộ Di Trú, Tị Nạn & Quốc Tịch Canada.

NHẬP QUỐC TỊCH CANADA

Thường trú nhân Canada sau một thời gian sinh sống tại đất nước này sẽ có thể xin nhập quốc tịch Canada.

Để có thể được nhập tịch, Thường thú nhân cần đạt được các điều kiện của luật quy định. Câu hỏi thường gặp nhất là “thời gian sinh sống tại Canada tối thiểu là bao lâu” để đủ điểu kiện xin nhập tịch, thì câu trả lời là 1,095 ngày (3 năm) trong 5 năm gần nhất (thời điểm tháng 01/2021).

Chi tiết xem thêm tại website của Bộ Di Trú, Tị Nạn & Quốc Tịch Canada

Photo: Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay