Nguyên tắc thảo luận mạng xã hội

QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC THẢO LUẬN TRÊN CÁC CÁC TRANG FACEBOOK/ KÊNH YOUTUBE CỦA VISAS TO CANADA

Ngày hiệu lực: 2/5/2015

I. ỨNG XỬ TỬ TẾ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

 1. Tử tế và Yêu thương.

Cùng nhau tạo môi trường trao đổi thân thiệt. Tôn trọng những người bạn. Đóng góp ý kiến nhã nhặn.

 1. Yêu cầu nội dung

Tôn trọng bản quyền, trích dẫn nguồn. Câu từ cô đọng, súc tích, đúng ngữ pháp chính tả (Anh/ Việt).

 1. Chia sẻ trải nghiệm

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm về Canada (định cư, du lịch, học tập,…) với sự đồng ý của Admin.

 1. Trách nhiệm

Bạn là người chịu trách nhiệm cả về phương diện cá nhân và phương diện pháp lý với những đóng góp, chia sẻ của bạn.

 1. Quyền Admin

Admin có toàn quyền gỡ bỏ nội dung chia sẻ của bạn nếu nội dung không phù hợp với quy định ứng xử, bản quyền, riêng tư, bảo mật, cạnh tranh, đạo đức kinh doanh… của Công ty.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Nếu phân phát nội dung hoặc thêm các nhận định, chúng tôi được quyền sửa đổi, sao chép, phân phát, tạo các phiên bản phát sinh và công bố nội dung này dưới mọi hình thức và phương tiện truyền tải mà chúng tôi lựa chọn. Bạn tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động của mình trên trang. Các vi phạm sau đây (bao gồm nhưng không giới hạn) có thể dẫn đến việc chấm dứt khả năng truy cập của bạn vào trang:

 • Truyền tải, công bố hoặc tiếp tay cho việc phân phát nội dung bất hợp pháp, phỉ báng, có hại, đe dọa, quấy rối, sỉ nhục, xúc phạm về mặt chủng tộc, đạo đức hoặc tôn giáo, dung tục, khêu gợi, khiêu dâm, làm mất danh dự hoặc có thể bị phản đối.
 • Quấy rối, đe dọa, gây cản trở hoặc quấy rầy người dùng khác dưới hình thức không mong muốn.
 • Công bố hoặc truyền tải mọi dữ liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc lăng mạ.
 • Mạo nhận: Bạn không được phép mạo nhận người dùng khác hoặc bất cứ cá nhân nào khác, hoặc bạn có thể không được chào đón khi sử dụng nick ảo.
 • Cố đánh cắp mật khẩu của người dùng khác.
 • Công bố mọi tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi, mà chưa xin phép công ty.
 • Tải lên vi rút, phần mềm gián điệp hoặc chương trình phần mềm có hại hoặc độc hại khác.

Chúng tôi có quyền xóa nội dung bất cứ lúc nào hoặc gỡ tài khoản của bạn ra khỏi trang mà không cần thông báo trước đến bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi nội dung vi phạm các tiêu chuẩn này. Chúng tôikhông chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra cho bên thứ ba do tài liệu người đọc đăng tải.

Ban Quản trị
Facebook Visas To Canada & Youtube Visas To Canada

Image by Gerd Altmann from Pixabay