Canada – Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET)

CANADA – URAINA LUẬT DI TRÚ KHẨN CẤP

CANADA TỊ NẠN & NHÂN ĐẠO

ĐIỀU LUẬT CUAET RA ĐỜI ĐỂ HỖ TRỢ NGƯỜI TỪ UCRAINA CHIẾN TRANH ĐƯỢC NHANH CHÓNG XIN VISA ĐẾN CANADA CHO ĐẾN KHI AN TOÀN QUAY VỀ NƯỚC.
  1. Đối tượng áp dụng: người quốc tịch Ucraina và người thân phụ thuộc (bất kể quốc tịch)
  2. Quyền lợi chính:
  • Được xin Visa Du khách đến Canada, miễn phí, thời hạn lưu trú dài đến 3 năm
  • Được đồng thời xin Work Permit, miễn phí
  • Được đồng thời xin Study Permit, miễn phí
  • Thời gian xử lý nhanh, trung bình 14 ngày không kể hồ sơ khó
  • Miễn khám sức khỏe khi xin visa, miễn chứng nhận vắc-xin covid…
  • Trẻ em được học phổ thông miễn phí du học sinh
  • LƯU Ý: vẫn cần kiểm tra lý lịch tư pháp & an ninh.

 

3. LƯU Ý: Đây không phải là một diện di trú Tị Nạn theo luật Canada, mà là một diện cho tạm trú khẩn cấp cho người Ucraina vì chiến tranh Ucraina-Nga đang diễn ra.