ĐỊNH CƯ LAO ĐỘNG KỸ NĂNG

LÀ MẢNG ĐỊNH CƯ LÂU ĐỜI, QUEN THUỘC

Tại Canada, trong lĩnh vực di trú Phát Triển Kinh Tế (Economic Class) có 3 mảng định cư lớn là mảng Lao Động Kỹ Năng (quen gọi là Tay Nghề), mảng Kinh Nghiệm Canada và mảng Lựa Chọn Tỉnh Bang. Trong số đó, mảng Lao Động Kỹ Năng được xem là mảng định cư truyền thống lâu dài và quen thuộc nhất.

Trong mảng Lao Động Kỹ Năng lại có hai diện định cư chính là diện Lao Động Chuyên Nghiệp (Federal Skilled Worker) và diện Lao Động Nghề (Federal Skilled Trade). Các diện định cư này dành cho ứng viên đang ở ngoài Canada, hiện không sinh sống học tập làm việc tại Canada. Các diện định cư này có thể được xử lý qua hệ thống Express Entry (do chúng tôi tóm tắt) để xét duyệt hồ sơ xin visa nhanh chóng.

Diện Lao Động Chuyên Nghiệp đã bắt đầu lựa chọn ứng viên xin thường trú nhân/ định cư Canada từ thập niên 90 của thế kỷ XX. Sau đó không lâu thì diện Lao Động Nghề được xác lập nhằm khẳng định nhu cầu lao động của Canada là đa dạng. Đây là hai diện định cư có quy định chi tiết, chặt chẽ và bao quát nhất tại Canada.

DIỆN ĐỊNH CƯ LAO ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP (FEDERAL SKILLED WORKER)

Diện Lao Động Chuyên Nghiệp dành cho ứng viên có học vấn, bằng cấp cao, có khả năng anh văn/ pháp văn tốt, có kinh nghiệm làm việc tốt … với hệ thống thang điểm gồm 6 yếu tố đánh giá cho ứng viên. Ứng viên đạt 67 điểm trên tổng số tối đa 100 sẽ được nộp hồ sơ.

  • Khả năng ngôn ngữ (có điểm 16 – 28): cần CLB 7 tối thiểu, xem chi tiết Language Test Equivalency Chart
  • Học vấn (có điểm tối đa 25): cần phổ thông tối thiểu, bằng cấp phải hợp chuẩn Canada (qua hệ thống đánh giá quy định), xem chi tiết Educational Credential Assessment (ECA)
  • Kinh nghiệm làm việc (có điểm 9 – 15): cần tối thiểu 1 năm toàn thời gian trong 10 năm gần nhất
  • Tuổi (có điểm 1 – 12): tuổi có điểm tối đa là 18-35, dưới 18 và trên 46 không có điểm
  • Hợp đồng lao động Canada (có điểm tối đa 10): toàn thời gian, thời hạn 1 năm tối thiểu, ngành nghề thuộc NOC Type 0 hoặc Level A hoặc B, xem chi tiết National Occupational Classification NOC
  • Khả năng hòa nhập (có điểm từ 0 – 10): không bị bắt buộc mức tối thiểu

Nếu ứng viên có thể nộp hồ sơ qua hệ thống Express Entry, thì hồ sơ sẽ được xét nhanh hơn tuy đây không phải là quy trình bắt buộc.

DIỆN ĐỊNH CƯ LAO ĐỘNG NGHỀ (FEDERAL SKILLED TRADE)

Diện Lao Động Nghề dành cho ứng viên có bằng cấp nghề và kinh nghiệm phù hợp, được Canada công nhận bằng cấp và kinh nghiệm HOẶC có hợp đồng lao động Canada, có khả năng ngoại ngữ tương ứng (CLB 4-5), thuộc ngành nghề được Canada công bố đang cần tuyển. Xét tuyển cho diện này không có thang điểm, mà sẽ dựa vào các yếu tố chính như sau:

  • Khả năng ngôn ngữ: cần CLB 5 cho nghe & nói, CLB 4 cho đọc & viết, xem chi tiết Language Test Equivalency Chart
  • Kinh nghiệm làm việc: cần tối thiểu 2 năm toàn thời gian trong 5 năm gần nhất (NOC major group 72, 73, 82, 92, 632, 633, all type B), xem chi tiết National Occupational Classification NOC
  • Cần Hợp Đồng Lao Động Canada toàn thời gian, ít nhất 1 năm HOẶC được cấp Chứng Chỉ Nghề Canada bởi chính phủ các tỉnh bang Canada, xem chi tiết website IRCC Federal Skilled Trades
  • Học vấn là khong bắt buộc cho diện này, tuy nhiên nếu bạn có bằng cấp đạt chuẩn Canada bạn có nhiều khả năng hơn trong Express Entry: điểm EE sẽ tính từ bằng tốt nghiệp phổ thông

Nếu ứng viên có thể nộp hồ sơ qua hệ thống Express Entry, thì hồ sơ sẽ được xét nhanh hơn tuy đây không phải là quy trình bắt buộc.

CÁCH NÀO ĐỂ CÓ THỂ XIN ĐỊNH CƯ CANADA THEO CÁC DIỆN NÀY

Ứng viên có thể xin định cư khi bạn còn ở quê nhà & không cần đã có mặt tại Canada, đó là lợi thế của hai diện định cư này.

Điểm mấu chốt được thành công hay không cho chung cả 2 diện này là khả năng có được một Hợp Đồng Lao Động Canada. Nếu có được hợp đồng, ứng viên gần như sẽ đạt chuẩn. Lưu ý rằng, với mọi hợp đồng lao động, yêu cầu về ngôn ngữ luôn đính kèm và ứng viên thường sẽ phải đạt chuẩn ngôn ngữ mới nhận được HĐLĐ Canada.

Tuy vậy, các ứng viên cũng có thể thành công khi không có HĐLĐ Canada, nếu bạn đủ chuẩn nộp hồ sơ vào hệ thống Express Entry (do chúng tôi tóm tắt) và chờ đợi được lựa chọn trong vòng 6 tháng. Sự lựa chọn ở đây sẽ đến từ hai đối tượng: (1) là chính phủ Canada, thông qua “điểm chuẩn” ban hành ở nhiều thời điểm trong năm, và (2) là các doanh nghiệp Canada muốn có HĐLĐ với bạn. Đương nhiên, lúc có được HĐLĐ thì bạn sẽ có thể nâng cao điểm của mình trong hệ thống.

Vê chính sách, khó khăn cho ứng viên từ Việt Nam của diện LĐCN-FSW là cần có anh văn CLB 7, và cho diện LĐN-FST là được cấp chứng chỉ nghề.

Về thực tế, khó khăn cho ứng viên từ Việt Nam của cả hai diện định cư trên là mức độ cạnh tranh cao từ các ứng viên khác trên toàn thế giới. Hiện tại, dẫn đầu trong tỷ lệ thành công là ứng viên đến từ Ấn Độ.

Image by Gerd Altmann from Pixabay