THÀNH CÔNG VISA CANADA

LÊ HUỲNH HẢI ĐĂNG

Xem chi tiết
 • Ngày nộp hồ sơ: 14.05.2023
 • Bộ Di Trú Canada cấp visa: 24.05.2024
 • Diện di trú Canada:  Visa PR (Định cư)
 • Hồ sơ gồm: mẹ và con trai
 • Công ty đã từng tư vấn và hỗ trợ thành công visa du học 2015 cho Hải Đăng và con trai đi cùng.

NGUYỄN P.BẢO KHA

Xem chi tiết
 • Ngày nộp hồ sơ: 14.05.2023
 • Bộ Di Trú Canada cấp visa: 24.05.2024
 • Diện di trú Canada:  Visa PR (Định cư)
 • Hồ sơ gồm: mẹ và con trai
 • Công ty đã từng tư vấn và hỗ trợ thành công visa du học cho Bảo Kha vào năm 2022 (xem video) và năm 2015 (đến Canada học cùng với mẹ).

PHẠM HỒNG NHẬT

Xem chi tiết
 • Ngày nộp hồ sơ: 
 • Bộ Di Trú Canada cấp visa:

CHÂU THỊ Ỵ

Xem chi tiết
 • Ngày nộp hồ sơ: 
 • Bộ Di Trú Canada cấp visa: 

TRẦN TUẤN PHƯƠNG

Xem chi tiết
 • Ngày nộp hồ sơ: 
 • Bộ Di Trú Canada cấp visa: 

ĐINH VĂN ĐA

Xem chi tiết
 • Ngày nộp hồ sơ: 
 • Bộ Di Trú Canada cấp visa: 

MACKENZIE & NGUYỄN THỊ PHÁT

Xem chi tiết
 • Ngày nộp hồ sơ: 
 • Bộ Di Trú Canada cấp visa: 

NGUYỄN THỊ MINH

Xem chi tiết
 • Ngày nộp hồ sơ: 
 • Bộ Di Trú Canada cấp visa: