Định cư theo chương trình ưu tiên các Vùng Nông thôn & Phía Bắc (RNIP)

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CANADA THEO PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG NÔNG THÔN & PHÍA BẮC CANADA (RURAL AND NORTHERN IMMIGRATION PILOT PROGRAM / RNIP)

Chương trình RNIP là một chuơng trình ĐỊNH CƯ cho những người lao động kỹ năng và du học sinh tốt nghiệp Canada, muốn làm việc và sinh sống vào 1 trong các vùng miền được chỉ định của Canada.

Đến 4/2024, có 11 vùng miền được nằm trong danh sách này, gồm 5 vùng thuộc Ontario, 2 vùng thuộc Manitoba, 2 vùng thuộc British Columbia, 1 vùng thuộc Alberta và 1 vùng thuộc Saskatchewan. Chi tiết về Vùng Miền tại đây.

TỔNG QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH RNIP (updated 2024-4*):

Khi ứng viên có đủ các yêu cầu của chương trình sẽ được nộp đơn xin định cư Canada theo RNIP, các yêu cầu cơ bản gồm:

  1. Yêu cầu của Bộ di trú IRCC: về học vấn, kinh nghiệm, anh văn, tài chính & các yêu cầu riêng của các địa phương;
  2. Có được Hợp đồng Lao động (Job Offer) với một trong những công ty đủ chuẩn tại các địa phương đó;
  3. Được 1 trong các địa phương chấp nhận (recommend);
  4. Hoàn tất hồ sơ xin Định cư Canada thông qua Mảng Phát triển Kinh tế – Chương trình RNIP (có thể xin Work Permit để nhập cư sớm);
  5. Bạn có thể dùng hoặc không dùng Tư vấn Di trú, nhưng theo quy định hiện hành khi sử dụng Tư vấn,  Bạn cần phải sử dụng Tư vấn Di trú Canada Hợp pháp, nếu không hồ sơ của Bạn sẽ bị hoàn trả hoặc từ chối. Chi tiết về sử dụng Tư vấn Di trú Hợp pháp tại đây;
  • Về kinh nghiệm làm việc, Bạn cần ít nhất 1,560 giờ (tương đương 1 năm) trong 5 năm gần nhất, và công việc Bạn làm toàn & bán thời gian, có lương, có thể từ nhiều đơn vị. Kinh nghiệm cần phù hợp với điều kiện của công việc của Hợp đồng Lao động tại các vùng miền theo NOC.

Nếu Bạn là Du học sinh Canada, Bạn không cần kinh nghiệm như trên, thay vào đó Bạn sẽ cần tối thiểu bằng Cao đẳng 2 năm, full-time, học tại các Trường đủ chuẩn của các địa phương, tốt nghiệp trong vòng 18 tháng qua, và cư trú tại các địa phương ít nhất 16 tháng / 2 năm trước khi tốt nghiệp. Bạn không đủ chuẩn nếu chỉ học ngoại ngữ, học bằng học bổng phải quay về nước, hoặc học từ xa hơn 1/2 thời gian;

  • Về Anh văn, Bạn cần có CLB 4-6 tùy công việc offer (TEER 0-1: CLB 6, TEER 2-3: CLB 5, TEER 4-5: CLB 4);
  • Về học vấn chung, Bạn cần có học vấn tương đương Canada ít nhất phổ thông, phù hợp với việc của job offer. Chứng chỉ đánh giá học vấn ngoài Canada từ ECA cần trong vòng 5 năm qua;
  • Tiền để sinh sống thời gian đầu cho gia đình Bạn, nói chung yêu cầu là khá thấp (12.5% hay 1/8 LICO cho vùng miền, thay đổi hàng năm), yêu cầu tài chính cụ thể tại đây;
  • Về Hợp đồng Lao động Canada (job offer), Bạn cần đảm bảo các tiêu chí cơ bản sau: ký kết với một Công ty đủ chuẩn tại các địa phương, việc toàn thời gian, không phải việc thời vụ, không thời hạn, mức lương không thấp hơn mức Job Bank Minimum Wage. Công việc không được vi phạm các quy định khác. Công ty thuê lao động của Bạn không phải thuộc sở hữu (đa số/ trên 50%) của Bạn và/hoặc vợ/chồng.

LIÊN HỆ TƯ VẤN FREE

Xem tại đây các Tin tức liên quan trên wbeiste này  News Chương trình RNIP/ News Rural and Northern Immigration Program

Nguồn Chính phủ Canada

Hãy liên hệ ADRT Chúng tôi để được hỗ trợ làm hồ sơ AIP của Bạn.