WORK PERMIT & VISA CANADA

ĐỂ ĐƯỢC LÀM VIỆC Ở CANADA, CẦN PHẢI:

XIN WORK PERMIT & VISA CANADA

WORK PERMIT Là Giấy Phép Lam Việc cho Người Nước Ngoài tại Canada.
Luật Canada quy định khi một người nước ngoài muốn làm việc tại Canada cần có Giấy Phép Lao Động (WP).
Lưu ý rằng muốn đủ điều kiện xin GPLĐ-WP thì hồ sơ của ứng viên nộp vào cần có được giấy phép LMIA (xem thêm).
Khi được chấp thuận GPLĐ, thì người ứng viên sẽ đồng thời được Bộ Di trú Canada IRCC cấp Visa Nhập Cư Canada.
  • Visa dùng để nhập cảnh Canada
  • GPLĐ dùng để làm việc một cách hợp pháp, tức được số an sinh xã hội, bảo hiểm liên quan, đóng thuế thu nhập… như người lao động bản xứ.

CÁC ĐIỀU KIỆN QUAN TRỌNG ĐỂ HỒ SƠ XIN GPLĐ-WP ĐƯỢC CHẤP THUẬN 

  1. Hợp đồng Lao động với Công ty Canada, đạt chuẩn theo Luật Lao động Canada
  2. Công ty cấp cho Giấy Phép Thuê Mướn Người Nước Ngoài (LMIA) đã được Bộ Lao động Canada duyệt
  3. Có học vấn & kinh nghiệm phù hợp công việc
  4. Năng lực ngoại ngữ (*)
  5. Chứng nhận năng lực tại Vietnam
  6. Các yêu cầu bắt buộc khác theo Luật Di trú Canada cho người nhập cư
  7. Các yêu cầu khác tùy theo từng trường hợp , ở từng thời điểm
 
UPDATED 10-2023

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn và khởi động dự án xin visa cho quý vị. Contact Us