CHUYÊN GIA TƯ VẤN DI TRÚ CANADA (RCIC REGULATED CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT)

CHUYÊN GIA TƯ VẤN DI TRÚ CANADA (RCIC) LÀ AI?

Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú Canada, tiếng anh gọi là Regulated Canadian Immigration Consultant (viết tắt là RCIC), là những người làm nghề tư vấn có phép & hợp pháp tại Canada.

Cùng với đội ngũ luật sư truyền thống, đội ngũ người RCIC là 2 ngành nghề có quyền hợp pháp cung cấp tư vấn, klinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực di trú tại Canada (tại bang Quebec có chức danh tương tự với tên gọi khác). Mọi đối tượng khác hành nghề tư vấn di trú Canada đều không hợp pháp (2023).

Đội ngũ RCIC được quản lý bởi Đoàn Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú Canada (the College of Immigration and Citizenship Consultant CICC), một tổ chức ủy quyền bởi chính phủ Canada, quản lý pháp lý.

Đội ngũ RCIC được tham gia vào Hiệp Hội Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú Canada (Canadian Association of Professional Immigration Consultants CAPIC), một tổ chức nghề nghiệp hỗ trợ chuyên môn.

NGHỀ CHUYÊN GIA TƯ VẤN DI TRÚ

Nghề Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú Canada được pháp luật Canada chính thức thành lập từ ngày 30/6/2011 theo Điều luật C-35 Bổ Sung Luật Di Trú Canada.

Sự định danh cho nghề tư vấn di trú tại Canada của Chính phủ đã kịp thời thỏa mãn nhu cầu thực tế là cần bổ sung thêm những nhà tư vấn di trú hợp pháp, bên cạnh những luật sư, vào thị trường tư vấn. 

Thực tế cho thấy sự phù hợp của các Chuyên Gia RCIC cho công việc tư vấn là vượt trội nhờ vào các thế mạnh người RCIC có được.

RCIC LÀ NGƯỜI TƯ VẤN DI TRÚ HỢP PHÁP

Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú (RCIC) là một trong hai đối tượng tư vấn di trú hợp pháp được Luật pháp Canada cho phép. Người RCIC được cung cấp tư vấn về di trú Canada cho khách hàng có thu phí, được hành nghề cho các công ty luật di trú, được kinh doanh dịch vụ tư vấn… một cách hợp pháp.

Để trở thành người RCIC, một cá nhân phải được chính phủ Canada cấp bằng đào tạo và giấy phép hành nghề tương tự như các ngành nghề chuyên nghiệp khác tại Canada.

RCIC CÓ THẾ MẠNH KHÔNG THỂ SO SÁNH

Hai đối tượng hiện tại (2023) đang được phép tư vấn di trú Canada là luật sư và RCIC đều có các đặc điểm & thế mạnh riêng. Trong khi các luật sư có thể tư vấn nhiều khía cạnh của luật, thì các Chuyên gia RCIC chỉ tập trung sâu vào LUẬT DI TRÚ.

Chuyên gia RCIC với lịch sử xuất thân của mình, đa số đã đến Canada từ nhiều quốc gia khác nhau trên toàn cầu. Sau khi trở thành RCIC, họ thường có khuynh hướng phục vụ khách hàng chính từ trong các cộng đồng đồng hương của mình, thậm chí quay về quê nhà để hỗ trợ đồng hương.

Do đặc thù công tác đó, người RCIC có những lợi thế không so sánh được ở sự hiểu biết văn hóa địa phương của khàch hàng (và của chính họ), sự hiểu biết văn hóa Canada nơi họ trở thành chuyên gia, cũng như sự thấu hiểu về khác biệt văn hóa giữa hai địa phương đó. Ưu thế lớn của người RCIC so với đồng nghiệp làm luật khác trong hành nghề tư vấn di trú chính là am hiểu văn hóa địa phương khách hàng & khác biệt văn hóa với Canada.

RCIC PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐẠT CHẤT LƯỢNG CAO?

Hỗ trợ Khách hàng/ Ứng viên – Là trách nhiệm cốt lõi, hỗ trợ Khách hàng thực hiện hồ sơ xin visa với khả năng thành công cao nhất. Người RCIC sẽ dựa vào thông tin khách hàng cung cấp, sử dụng chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết của mình hoàn thành bộ hồ sơ cho Khách hàng một cách tốt nhất có thể. Hồ sơ tốt nhất là hồ sơ có mức độ thành công cao nhất (so với năng lực từng ứng viên), rủi ro giảm thiểu nhất.

Giữ vững năng lực và tư cách – Song song đó, các RCIC luôn cần thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp của những người chuyên gia tương tự như mọi ngành nghề chuyên nghiệp khác (professional) tại Canada. Các chuyên gia RCIC được đào tạo kiến thức bài bản, sát hạch nghiêm ngặt, và liên tục cập nhật kiến thức, kiểm toán thường xuyên việc chấp hành pháp luật.

Tuân thủ pháp luật cùng Khách hàng – Cuối cùng, các chuyên gia RCIC còn cần phải thực hiện nghĩa vụ công dân của mình trước pháp luật Canada là tuân thủ luật. Nhất là khi họ đang hành nghề trong lĩnh vực tư vấn luật (ở đây là luật di trú), sự tuân thủ pháp luật càng phải chặt chẽ hơn. Việc này sẽ mang lại một thành công bền vững cho Khách hàng.

RCIC PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GIỮ CHUẨN MỰC?

NÓI KHÔNG VỚI thông tin không trung thực – chuyên gia RCIC cần luôn thực hiện, yêu cầu khách hàng của mình, nhân viên, đồng nghiệp, đối tác của mình thực hiện nghiêm nguyên tắc thông tin cho hồ sơ di trú phải trung thực, chính xác, đầy đủ. Người RCIC là một tư vấn di trú hợp pháp & đạo đức nghề nghiệp của mình, sẽ không tiếp tay với hành vi không trung thực trong làm hồ sơ di trú, mạnh dạn góp phần lên án hành vi đó.

NÓI KHÔNG VỚI hành vi phạm luật, bao gồm “cam kết đảm bảo kết quả visa” – Luật quy định rõ “quyết định cuối cùng trên các hồ sơ xin visa di trú là của chính phủ, nghiêm cấm hành vi đảm bảo kết quả xin visa thành công dưới bất kỳ hình thức nào” nên không một Người nào (kể cả luật sư, tư vấn) được quyền đảm bảo kết quả visa thành công. Chuyên gia RCIC là người tư vấn di trú hợp pháp, có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nên phải luôn tuân thủ quy định này.

NÓI KHÔNG VỚI lừa dối, lợi dụng Khách hàng, bao gồm hành vi “tiết lộ thông tin cá nhan của Khách hàng” – Khách hàng thường quan tâm đầu tiên về tính hợp pháp của Người tư vấn (nói chung) để tránh bị lừa dối. Có được sự quản lý chặt chẽ của pháp luật khiến cho đội ngũ Chuyên Gia Tư Vấn Di Trú RCIC không thể phạm pháp khi hành nghề, bao gồm việc luôn tôn trọng bảo mật thông tin khách hàng. Sử dụng Chuyên Gia RCIC, là Người tư vấn Hợp pháp, sẽ giúp Khách hàng an tâm ngay từ ban đầu.