Nguyên tắc sử dụng website

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang muốn sử dụng bất cứ thông tin,  tài liệu, dịch vụ nào hiển thị trên website của Visas To Canada. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều Khoản Sử Dụng này cũng như các Quy định Bảo mật. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của chúng tôi, hãy vui lòng ngưng kết nối và không sử dụng website này.

THAY ĐỔI HOẶC CHỈNH SỬA

Chúng tôi có quyền và có thể thay đổi/ chỉnh sửa các thông tin trên các phương tiện truyền thông chính thức của mình, cũng như những Điều khoản sử dụng này. Bạn nên xem lại điều khoản sử dụng mỗi khi truy cập website (và/ hoặc các phương tiện truyền thông chính thức khác của công ty) trước khi xem những trang thông tin khác. Nếu bạn tiếp tục tiếp cận các thông tin của chúng tôi sau khi chúng tôi có/đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc bên thứ ba cấp phép cho chúng tôi.

Bạn có thể xem và in Nội dung cũng như các tài liệu được phân phát liên quan, miễn là các tài liệu này chỉ được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là từ website này mỗi khi sử dụng tài liệu. Bạn không được phép trao đổi, chỉnh sửa, bán, thiết kế tương tự hoặc truyền tải lại bất kỳ nội dung nào của website. Thông cáo báo chí và các tài liệu khác được phân loại là chung có thể dùng để công bố công khai với điều kiện là phải nêu rõ nguồn gốc của thông tin.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có quyền thay đổi và/ hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/ thiết bị thuộc bên thứ ba (là bên cung cấp dịch vụ hosting) nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến lỗi của các bên thứ ba liên quan (chậm trễ, gián đoạn, lỗi,…).

Công ty có quyền tiếp nhận và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng website do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website. Công ty cam kết bảo mật thông tin khách hàng và nếu phải chia sẻ chỉ khi có yêu cầu của luật pháp, và khi đó sự chia sẻ sẽ thực hiện theo quy định của luật liên quan.

Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng dữ liệu được truyền tải trên internet luôn phải đối diện với các rủi ro bảo mật. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn loại trừ 100% rủi ro của truy cập trái phép, và sẽ yêu cầu cá cơ quan luật pháp xử lý mọi hành vi vi phạm.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Bạn có thể tải lên và/hoặc tải về nội dung. Mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, nhạc, âm thanh, ảnh chụp, ảnh đồ họa, video, tin nhắn hoặc nội dung khác do bạn đăng tải (“Nội dung đăng tải”)… và toàn bộ đều thuộc trách nhiệm duy nhất của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi nội dung mà bạn tải lên, đăng lên, gửi qua email, truyền tải hoặc có sẵn qua phương tiện khác, và mọi nghĩa vụ phát sinh từ hoặc liên quan đến Nội dung đăng tải của mình.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi Nội dung đăng tải của bạn, cũng như hậu quả xảy ra cho bên thứ ba do nội dung Bạn đăng tải gây ra. Trường hợp Nội dung đăng tải của bạn mang tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối, chúng tôi có quyền xóa nội dung bất kỳ lúc nào, kể cả không hạn chế đối với bất cứ nội dung nào mà chúng tôi tự xác định là có tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối.

Bạn cho phép chúng tôi sử dụng, sao chép, công bố công khai, hiển thị, phân phát và chỉnh sửa Nội dung đăng tải theo cách thức không độc quyền, có thể chuyển nhượng, được trả phí đầy đủ, miễn phí tiền bản quyền, sử dụng lâu dài và không thể thu hồi. Điều này bao gồm quyền chuẩn bị các công việc phát sinh liên quan hoặc kết hợp Nội dung được nộp với các công việc khác cũng như cấp phép thêm cho nội dung tương tự.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bạn đồng ý rằng sau khi hoàn tất việc đăng ký hoặc cùng với việc sử dụng một số dịch vụ, bạn đồng ý sẽ nhận thông tin liên quan đến dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi qua email, SMS và/hoặc bằng các phương tiện khác qua thông tin mà bạn đã đăng ký với chúng tôi.

Những Điều khoản sử dụng này sẽ được kiểm soát và căn cứ theo luật pháp của Canada, bang British Columbia mà không quan tâm đến những mâu thuẫn trong các quy định luật pháp liên quan.

Các điều khoản sẽ đồng áp dụng cho tất cả các phương tiện truyền thông chính thức của công ty, bao gồm: (1) Website: www.visastocanada.ca, (2) trang Youtube Visas To Canada, (3) trang Facebook Visas To Canada.

Image by Pete Linforth from Pixabay