ĐỊNH CƯ DU HỌC SINH VÀ LAO ĐỘNG TẠM THỜI

HIỆN TRẠNG VÀ NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ XIN ĐỊNH CƯ

Du Học Sinh và Lao Động Tạm Thời tại Canada là các đối tượng có giấy phép để học tập hay làm việc tại Canada một cách hợp pháp. Nguyên tắc chung là khi hai đối tượng này có kinh nghiệm làm việc tại Canada đủ chuẩn thì họ có thể xin định cư Canada. Có nhiều diện định cư có thể sử dụng cho việc này như trình bày bên dưới, và theo đánh giá chung thì việc xin định cư cho hai đối tượng DHS & LĐTT tại Canada đã có kinh nghiệm làm việc thực tế tại Canada là dễ dàng hơn so với các ứng viên xin từ bên ngoài Canada (thông qua diện Lao động Chuyên Nghiệp FSW hay Lao động Nghề FST). Đặc biệt, cũng có một số diện đặc biệt cho Du Học Sinh xin định cư mà không cần kinh nghiệm làm việc, thậm chí không cần hợp đồng lao động (tốt nghiệp xong có thể xin định cư ngay) do một số tỉnh bang đề ra.

Lợi thế của hai đối tượng DHS và LĐTT tại Canada do chính sách mang đến cho họ, và chính sách đươc đề ra phù hợp với nhu cầu lao động mới của Canada. Các đối tượng này vừa có nhiều lựa chọn hơn khi xin định cư, vừa có thể được ưu tiên hơn các ứng viên khác khi xét tuyển trong cùng hệ thống, hiện là hệ thống Express Entry.

Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của hai đối tượng này chính là khả năng lưu loát về ngôn ngữ hơn cũng như khả năng tiếp cận nguồn cầu lao động & xin việc dễ dàng hơn các ứng viên khác do họ đang/đã cư ngụ tại Canada.

THEO DIỆN KINH NGHIỆM CANADA (CANADA EXPERIENCE CLASS) 

Đây là diện định cư phổ biến nhất cho hai đối tượng DHS & LĐTT có thể xin định cư lại Canada. Nguyên tắc chung là khi hai đối tượng này có kinh nghiệm làm việc tại Canada đủ 1 năm, toàn thời gian (1,560 giờ) trong vòng 3 năm gần nhất, thì họ có thể xin định cư Canada theo diện này. Cơ bản tiêu chuẩn như sau:

  • Kinh nghiệm làm việc hợp pháp tại Canada 1 năm toàn thời gian (1,560 giờ);
  • Ngành nghề thuộc level 0 (managerial), type A (professional) hoặc type B (technician, skilled trade);
  • Khả năng anh văn tương đương CLB 7 cho ngành nghề level 0 và type A, CLB 5 cho ngành nghề type B;
  • Học vấn tại Canada hoặc theo chuẩn Canada sẽ giúp ứng viên tăng điểm CRS nếu vào đươc Express Entry, hệ thống xét tuyển nhanh;

Xem thêm chi tiết dành cho LĐTT tại Lao Động Tạm Thời Định cư theo CEC

Xem thêm chi tiết dành cho DHS tại Du Học Sinh Định cư theo CEC

THEO CÁC DIỆN LỰA CHỌN TỈNH BANG

Lựa Chọn Tỉnh Bang là chương trình do các tỉnh bang tại Canada ban hành để chọn người đinh cư vào tỉnh bang mình. Hiện có 12 trong số 13 tỉnh bang của Canada có chương trình riêng như vậy. Theo đó, các diện định cư bao gồm hai nhóm chính là cho Lao Động và cho Kinh Doanh. Trước đây, hai đối tượng DHS và LĐTT thường chỉ có thể xin định cư thông qua các diện thuộc nhóm Lao Động, nhưng hiện nay họ cũng có thể xin định cư qua cả các diện thuộc nhóm Kinh Doanh. Chương trình Lựa Chọn Tỉnh Bang với nhiều diện định cư linh hoạt cùng điểu kiện thấp hơn chương trình Kinh Nghiệm Canada (ở trên) nên đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các DHS và LĐTT. Nguyên tắc chung của các diện định cư thuộc chương trình là:

  • Ứng viên phải học hay làm việc tại bang xin ứng tuyển;
  • Ứng viên phải chứng minh được sẽ sinh sống lâu dài tại bang xin ứng tuyển;
  • Khi hồ sơ nộp cho Tỉnh Bang đạt các yêu cầu của diện định cư, ứng viên sẽ được tỉnh bang cấp Giấy Lựa Chọn (Nomination Letter);
  • Ứng viên sẽ có thời gian (thường là 6 tháng) để nộp hồ sơ xin visa thường trú/ định cư lên chính phủ Liên Bang;
  • Nếu có đủ điều kiện chuyển hồ sơ xin định cư vào hệ thống Express Entry thì thời gian xét sẽ nhanh, tuy nhiên việc này là không bắt buộc tức ứng viên vẫn có thể nộp theo cách thông thường;

Xem thêm chi tiết dành cho LĐTT tại Lao Động Tạm Thời Định cư theo PNP

Xem thêm chi tiết dành cho DHS tại Du Học Sinh Định cư theo PNP

CHO NGƯỜI VỢ/ CHỒNG

Cơ bản là chồng/vợ (spouse) của người DHS và LĐTT thường được xin visa nhập cư Canada để đoàn tụ với chồng/vợ mình. Xem thêm tại trang Cơ Hội Gì Cho Tạm Trú Nhân Canada

Khi đã có visa nhập cư, người chồng/vợ có thể xin Giấy Phép Làm Việc để có thể làm việc hợp pháp tại Canada.

Khi đã có kinh nghiệm làm việc tại Canada, người chồng/vợ sẽ có quyền xin định cư cho toàn gia đình theo các chương trình bên trên.

Kinh nghiệm cho thấy nhiều gia đình xin được định cư nhờ vào kinh nghiệm làm việc của người chồng/vợ đi theo DHS và LĐTT trước cả khi đối tượng DHS và LĐTT trở thành đủ chuẩn.

Việc có thể sum họp với chồng/vợ trong suốt thời gian học tập hay làm việc tại Canada, cùng với các quyền lợi của những người đi theo này bao gồm quyền được xin đi làm việc, là những lợi thế rất lớn cho hai đối tượng DHS và LĐTT tại Canada. Các chính sách hỗ trợ đặc biệt này cho họ được xem là tiên tiến bậc nhất hiện nay trên toàn thế giới.

Photo: Image by Sanu A S from Pixabay