Nguyên Tắc về Tính riêng tư

Nguyên Tắc về Tính Riêng Tư để giải thích cách thu thập, xử lý, quản lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên website & các phương tiện truyền thông chính thức khác của chúng tôi. Trừ khi được ghi chú cụ thể khác, Quy định về Tính Riêng Tư này không áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập từ bạn đến từ những website của chúng tôi không liên kết, hoặc những website bên thứ ba mà website của chúng tôi có thể liên kết đến.

Vui lòng đọc các nguyên tắc này trước khi sử dụng website & các phương tiện truyền thông chính thức khác của chúng tôi hoặc trước khi cung thông tin cá nhân cho chúng tôi. Khi bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi, tức bạn đã đọc, hiểu và đồng ý các nguyên tắc này.

ĐỊNH NGHĨA THÔNG TIN CÁ NHÂN

“Thông tin cá nhân” là thông tin nhận diện cá nhân của bạn và mọi thông tin thuộc quyền sở hữu của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, sức khỏe, công việc, học vấn, tài sản, công ty, sở thích, gia đình…

CÁCH THỨC CDICS THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

 • Chủ động: Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi Bất cứ khi nào bạn tương tác với của chúng tôi, bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn qua các hình thức bao gồm nhưng không giới hạn: tại các buổi tư vấn trực tiếp với người đại diện của chúng tôi, qua điện thoại đến tổng đài của chúng tôi, qua email bạn gởi đến các email của chúng tôi, qua mẫu thông tin cá nhân trên website, qua các sự kiện/ hội thảo do chúng tôi tổ chức hoặc đồng tổ chức, các phương tiện truyền thông chính thức của chúng tôi, v.v…
 • Thu thập thụ động thông tin không nhận diện: website của chúng tôi có thể thu thập thông tin về những lần viếng thăm của bạn vào websites này bằng nhiều công nghệ khác nhau như cookie và web beacon. Cookie là những file văn bản nhỏ được một website chuyển vào đĩa cứng máy tính của bạn. Web beacon (còn được tham chiếu như các file GIF, pixel hoặc Internet tag) giúp hệ thống nhận diện một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn. Trình duyệt Internet của bạn tự động chuyển đến website một số những thông tin không nhận diện này như URL của website mà bạn vừa viếng thăm hoặc phiên bản trình duyệt đang chạy trên máy tính của bạn.

CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập được theo quy định của luật pháp, chủ yếu cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Để tư vấn, thực hiện hồ sơ, hỗ trợ và chăm sóc cho bạn.
 • Thực hiện khảo sát ý kiến khách hàng về sản phẩm, dịch vụ Tư vấn Di trú Canada của chúng tôi.
 • Cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ Tư vấn Di trú của chúng tôi.
 • Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ về Tư vấn Di trú của chúng tôi.
 • Đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên của chúng tôi.
 • Phục vụ công tác Tuyển dụng nhân sự nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua chuyên trang Tuyển dụng.

CÁCH THỨC CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu cá nhân về bạn cho các bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, có các trường hợp ngoại lệ:

 • Các công ty con thuộc Tổng công ty – Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cho các công ty con thuộc Tổng công ty.
 • Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi – Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cho các bên thứ ba cung cấp các dịch vụ xử lý dữ liệu cho chúng tôi (giữ vai trò là đơn vị xử lý dữ liệu được ủy quyền của chúng tôi). Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để cá nhân hóa nội dung, gửi thư qua bưu điện và email, gửi tin nhắn văn bản (SMS), cung cấp hỗ trợ tiếp thị, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng, cung cấp các dịch vụ kiểm tra gian lận, cung cấp dịch vụ sao lưu và dịch vụ khách hàng.
 • Các cơ quan chính phủ và cơ quan tư pháp – Khi chúng tôi thực sự tin rằng việc chia sẻ dữ liệu cá nhân với các cơ quan chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật của Canada và địa phương là cần thiết để ngăn chặn gian lận, tuân thủ luật, chấp hành quy định và lệnh tòa án, cũng như tuân thủ các yêu cầu thông tin pháp lý hợp lệ từ các cơ quan đó.
 • Một số ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên và chia sẻ tin nhắn, ảnh, video, nội dung khác và liên kết với những người khác và/ hoặc tạo một hồ sơ có thể truy cập công khai cho tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ qua các mạng xã hội (facebook, youtube,…) khi bạn tham gia các trang mạng xã hội thông qua chúng tôi.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Chúng tôi không chủ định thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em (chúng tôi định nghĩa “trẻ em” là những người nhỏ hơn 19 tuổi) trên website & các phương tiện truyền thông chính thức khác của chúng tôi. Chúng tôi không chủ định cho phép trẻ em liên lạc với chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào của chúng tôi, mà việc đó phải thông qua phụ huynh, cha mẹ hoặc giám hộ hợp pháp. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một trong những phương pháp được nêu dưới đây và chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề này.

YÊU CẦU SỬA CHỮA HOẶC XÓA THÔNG TIN CÁ NHÂN KHỎI CÁC HỒ SƠ KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI

Công ty sẽ lưu trữ, quản lý và hủy thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật Canada, cụ thể của Ủy Ban Pháp lý ICCRC.

Bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ, thay đổi hoặc sửa chữa thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email đến:

Tại Việt Nam: lienhe247@visastocanada.ca
Tại Canada và các quốc gia khác: contact.us@visastocanada.ca

GÓP Ý & ĐÓNG GÓP CHO CHÚNG TÔI

Nếu bạn có các câu hỏi về phạm vi, việc sử dụng, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc nếu bạn muốn ngừng tham gia trao đổi với chúng tôi, vui lòng gởi email đến: Manager.System@visastocanada.ca hoặc dùng các cách liên lạc khác của công ty tại CONTACT US

Image by Jan Alexander from Pixabay