Tư vấn Trực tuyến mùa dịch 

Mùa dịch Covid19 từ đầu năm 2020 khiến mọi công tác bị khó khăn hạn chế. Để khắc phục, Văn phòng Chuyên gia Di trú Canada RCIC (VP-CGDT) thực hiện việc mở rộng Tư Vấn Trực Tuyến cho khách hàng, hướng đến các trải nghiệm mới, tư vấn & chăm sóc kịp thời. Nếu trước 2020 việc tư vấn trực tuyến chỉ thực hiện khi cần thiết, thì từ năm 2020 Công ty sẽ áp dụng mô hình này cộng rãi, cho mọi khách hàng có nhu cầu tư vấn và có khả năng thực hiện trực tuyến (máy móc, không gian, internet).

MỤC TIÊU CỦA MỞ RỘNG TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Mở Rộng Giới Hạn – Phạm vi cung cấp Tư vấn Di trú đến mọi miền của Việt Nam và khắp thế giới từ mọi vị trí của người Chuyên Gia RCIC;

Nâng Cao Chất Lượng – Phục vụ khách hàng cách xa địa lý, không thuận tiện đến văn phòng, tiết kiệm và an toàn;

Hỗ Trợ Kịp Thời – Hỗ trợ liên tục, không gián đoạn trong các tình huống khẩn cấp. 

LỢI ÍCH CỦA TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

1. Trực tuyến đã trở thành hoạt động thường nhật trong đời sống, cho kinh doanh, công tác, giải trí, liên lạc, giáo dục, giao tiếp… song song với các hoạt động truyền thống, trực tiếp giao tiếp, từ đầu thế kỳ 21;

2. Trực tuyến giúp giải quyết hạn chế về khoảng cách, múi giờ, giao thông, hay sự hạn chế để thực hiện giao tiếp truyền thống;

3. Trực tuyến giúp các tổ chức, công ty, cá nhân có thể vươn xa tầm họat động của mình không có giới hạn về không gian;

4. Trực tuyến giúp tiết kiệm chi phí truyền thống, tập trung cho kỹ thuật và chất lượng tư vấn;

5. Trực tuyến sẽ đảm bảo an toàn sức khỏe, nhất là trong mùa dịch covid19;

6. Trực tuyến hóa tư vấn là cách giữ vững chất lượng phục vụ tốt cho Khách hàng mùa dịch covid19 mà vẫn đảm bảo sức khỏe cộng đồng, tránh lây nhiễm tức thực hiện trách nhiệm với cộng đồng (community at-large);