MỞ RỘNG DOANH NGHIỆP LỚN (CỦA VIỆT NAM) QUA MỸ & CANADA

Các chương trình này dành cho Doanh nghiệp lớn (Corporations) tại Việt Nam muốn mở rộng & phát triển kinh doanh sang Mỹ và/hoặc Canada, đồng thời gửi nhân viên lãnh đạo & chủ chốt qua Mỹ/Canada làm việc. Các Doanh nghiệp này sẽ có cơ hội mở rộng & phát triển kinh doanh qua một thị trường hấp dẫn bậc nhất nhì Thế giới, các nhân viên được qua Mỹ/Canada làm việc này sẽ có các cơ hội di trú tốt cho bản thân & gia đình. 

Công ty sẽ hợp tác cùng các Đối tác lớn làm Luật Di trú Mỹ/Canada, các đối tác kinh doanh, đầu tư khác, để cùng hỗ trợ các Doanh nghiệp lớn lập kế hoạch và thực hiện các kế hoạch này.

QUY TRÌNH TỔNG QUÁT

  • Doanh nghiệp lớn lập kế hoạch kinh doanh mở rộng sang Mỹ/Canada, bao gồm kế hoạch vốn đầu tư và nhân sự.
  • Lập công ty (con) tại Mỹ/Canada
  • Xin visa làm việc cho nhân sự quản lý & chủ chốt
  • Hoạt động tại Mỹ/Canada, tạo lợi nhuận, lợi ích
  • Xin visa di trú khác cho nhân sự đạt chuẩn

MỘT SỐ TỈNH BANG CÓ DIỆN MỞ RỘNG DOANH NGHIỆP LỚN TRONG CHƯƠNG TRÌNH PNP CỦA MÌNH

  1. British Columbia PNP Business Immigration

Background photo created by rawpixel.com – www.freepik.com