CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI CÔNG TY CANADA, XIN LMIA & WORK PERMIT

Khi có được Hợp đồng lao động với một doanh nghiệp Canada, ứng viên có thể tiến hành thủ tục nộp hồ sơ xin Giấy Phép Làm Việc Work Permit để đi Canada làm việc & sinh sống. Hồ sơ nộp tại Lãnh Sự Quán Canada tại địa phương ứng viên đang cư trú, hình thức đa số hiện nay là trực tuyến online.

Đây là một chương trình phổ biến và truyền thống nhất trong mảng Tạm Cư Lao Động của Canada, tức theo đúng quy định lâu đời của Luật Di trú Canada, là có hợp đồng lao động rồi xin LMIA, xin Work Permit và nhập cảnh.

Tuy vậy, việc một người nước ngoài có được Hợp đồng Lao động với doanh nghiệp Canada là việc không phải ai cũng có thể thực hiện, nên nếu có HĐLĐ với Canada được thì cơ hội đó được xem là rất tốt. Canada là một nước phát triển cao (G7), nên có một văn hóa làm việc tiên tiến, đòi hỏi người nước ngoài muốn đến Canada làm việc phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ năng lẫn văn hóa đó. Sự khác biệt về các thói quen làm việc, tư duy làm việc… là rào cản lớn cho người nước ngoài muốn làm việc tại Canada.

QUY TRÌNH XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG/ WORK PERMIT THÔNG THƯỜNG

 1. Ký kết Hợp đồng Lao động với một công ty Canada theo đúng quy định của Luật Canada
 2. Công ty Canada xin Giấy phép Thuê Mướn Người nước ngoài (LMIA)
 3. Ứng viên nộp hồ sơ xin Giấy Phép Làm Việc Work Permit & Visa để đi Canada (WP & Visa)
 4. Nhập cảnh và nhận Work Permit tại cửa khẩu Canada
 5. Làm việc theo Hợp đồng
 6. Ổn định cuộc sống mới tại Canada & Tìm kiếm cơ hội mới.

CHÚ Ý KHI XIN VISA LÀM VIỆC CANADA

 1. Cần nhớ là muốn làm việc tại Canada, bạn cần xin hai (2) thứ giấy tờ quan trọng là LMIA (chủ lao động xin) và WP (người lao động xin)
 2. Luật Canada nghiêm cấm Người Lao động bỏ tiền ra trả cho Chủ lao động để được làm việc (hình thức “mua công việc” là vi phạm pháp luật tại Canada)
 3. Khi xin LMIA, Chủ doanh nghiệp cần chứng minh mình đủ khả năng tài chính trả cho người lao động.
 4. Khi xin WP, Người lao động cần chứng minh mình đủ năng lực làm công việc được giao tốt, cũng như phải đảm bảo các điều kiện bắt buộc của Luật cho di trú Canada cho người nhập cư (sức khỏe, tư pháp,…)
 5. Sau khi có được WP & Visa và nhập cảnh Canada, Người lao động cần tiếp tục tuân thủ luật pháp Canada nghiêm chỉnh vì mọi hành vi vi phạm, dù vô tình hay cố ý, tư cách pháp lý của người lao động cũng dễ bị ảnh hưởng tiêu cực

Tìm việc với Job Bank Canada

Tìm việc với Job Bank của Công ty ADRT

Xem thêm về Tin mới cho Lao động Canada,Luật lệ cho Lao động Canada

UPDATED 2023-10