TIÊN PHONG SẢN PHẨM DI TRÚ

SẢN PHẨM DI TRÚ LÀ GÌ?

Khi bạn ký hợp đồng tư vấn di trú và trả tiền cho Người Tư Vấn, bạn đã mua một sản phẩm di trú. Nói cách khác là một sản phẩm di trú vừa được mua-bán giữa Khách Hàng và Người Tư Vấn.

Sản phẩm di trú sẽ bắt nguồn, tức chứa đựng, một diện di trú cụ thể do chính phủ quy định với đầy đủ các tiêu chuẩn, tiêu chí chọn lựa và cách thức thực hiện cho diện di trú đó. Thứ hai là sản phẩm di trú còn cần bao gồm cách thức thực hiện cụ thể phù hợp với từng nhóm khách hàng/ứng viên tại từng địa phương khác nhau, tức cách làm hồ sơ để cho khách hàng/ ứng viên đó thể hiện có tiềm năng xin được visa.

Người ứng viên từ Việt Nam muốn thành công phải phấn đấu đạt được tiêu chuẩn đề ra trong chính sách, lại phải cạnh tranh với các ứng viên khác trên toàn thế giới để có thể được lựa chọn trong phạm vi giới hạn của chính phủ, và thực tế để thực hiện hai việc này là rất khó khăn.

Thành phần thứ nhất là pháp lý do các chính phủ tạo lập và ban hành, cho toàn cầu không cho riêng đối tượng nào. Thành phần thứ hai là cách thức thực hiện, do các Công ty tư vấn/ Người Tư Vấn tạo lập và thực hiện cho riêng nhóm đối tượng của mình. Yêu cầu cốt lõi là thành phần thứ hai “cách thức thực hiện” này đòi hỏi phải phù hợp và tuân thủ theo thành phần thứ nhất là “luật pháp”. Khi bạn trả phí cho dịch vụ tư vấn di trú, bạn phải trả tiền cho tất cả các yếu tố trên.

Lầm tưởng phổ biến nhất trong lĩnh vực tư vấn di trú là “có thể làm được khi không hiểu đủ” hai thành phần chính và yêu cầu cốt lõi nêu trên của một sản phẩm di trú.

TẠI SAO PHẢI CÓ SẢM PHẨM DI TRÚ PHÙ HỢP?

Khi một diện di trú (chính sách) mới được ban hành ra, luôn sẽ dành cho ứng viên từ khắp nơi trên toàn thế giới, không chỉ dành riêng cho người Việt Nam.

Đó là nguyên nhân chính khiến số lượng người VIệt Nam đến được Canada-Bắc Mỹ còn hạn chế, vì người Việt Nam chưa phù hợp với đa số các chính sách di trú của Canada – Bắc Mỹ (xem thêm tại Việt Nam đang ở đâu?).

Việc phù hợp này có thể xảy ra ngay từ đầu ở thành phần “luật” của chính sách và điều này là trực tiếp nên rất dễ thấy, đọc & hiểu thấy phù hợp là coi như phù hợp. Nhưng sự phù hợp cũng có thể xảy ra sau, khi thành phần “cách thức thực hiện” được xây dựng tốt cho nhóm đối tượng cụ thể. Việc xây dựng “cách thức thực hiện phù hợp” là trách nhiệm của không ai khác ngoài Người Tư Vấn.

Ứng viên từ VIệt Nam cần có thêm nhiều sản phẩm di trú phù hợp, tức cần có thêm nhiều Người Tư Vấn có năng lực xây dựng sản phẩm mới để có thể di trú đến Canada-Bắc Mỹ thành công nhiều hơn.

SẢN PHẨM DI TRÚ NÀO PHÙ HỢP CHO VIỆT NAM?

Về tổng thể, sức cạnh tranh của ứng viên từ Việt Nam là không cao so với phần còn lại của thế giới. Do đó, sản phẩm di trú phù hợp cho ứng viên Việt Nam phải tránh được sự cạnh tranh. Các diện di trú ít người quan tâm sẽ là lựa chọn tốt. Nếu cân bằng được giữa sức chịu khó, kế hoạch dài hơi với lợi ích của thành công, thì ứng viên Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn tại những nơi đó.

Về chi tiết, ứng viên từ Việt Nam có thế mạnh về học tập, lý thuyết, bằng cấp. Sản phẩm di trú phù hợp cho họ cần đòi hỏi học vấn cao, vào các ngành nghề khoa học, kỹ sư, thực hành vốn đòi hỏi không quá cao về hiểu biết văn hóa & ngôn ngữ khi học hành lẫn làm việc.

Hơn hết, ứng viên từ Việt Nam nên phải nâng cao hiểu biết và trách nhiệm của mình trong vấn đề di trú, để bản thân nghiêm túc thực hiện các quy định của luật pháp. Như vậy lớp đi trước mới có thể tạo dựng một uy tín cho lớp đi sau trong mắt các chính phủ, gọi là uy tín “khu vực”. Khi ứng viên thuộc nhóm có “uy tín khu vực” cao, việc thành công cho hồ sơ cũng ít nhiều tích cực hơn. Khi có hai hồ sơ cùng chất lượng nộp vào cùng lúc mà phải chọn một, người có quyền chọn nhiều khả năng sẽ chọn hồ sơ đến từ nơi có uy tín cao hơn.

Chúng tôi luôn nổ lực đi đầu trong việc tạo lập các sản phẩm di trú mới, sản phẩm phù hợp cho ứng viên từ Việt Nam, để mang lại cho ứng viên từ Việt Nam nhiều cơ hội di trú hơn đến Canada-Bắc Mỹ. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết, vui lòng LIÊN HỆ chúng tôi.

Photo by: t0zz

HỌC THẠC SỸ KỸ SƯ, ĐỊNH CƯ CANADA CẢ GIA ĐÌNH

START UP VISA – ĐỊNH CƯ KHỞI NGHIỆP CANADA

KHỞI NGHIỆP VÙNG ĐẤT BRITISH COLUMBIA

Xem chi tiết

MUA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ ĐỊNH CƯ CANADA

ĐỊNH CƯ ĐẦU TƯ QUEBÉC KHÔNG RỦI RO

KINH DOANH NÔNG TRẠI MANITOBA – CANADA

HỌC BỔNG DU HỌC CANADA

YOUTH PRO-EX DU HỌC HÈ CANADA

MANITOBA – ĐIỂM SÁNG DU HỌC CANADA

ĐỊNH CƯ KINH DOANH MANITOBA, CANADA