Định cư sau du học (Canada Experience Class – CEC)

và cơ cấu ngành nghề ở Canada

Định cư Canada sau du học – Canadian Experience Class (CEC) là chương trình được Chính phủ Canada ban hành nhằm giúp sinh viên quốc tế tốt nghiệp có cơ hội trở thành thường trú nhân Canada. Thông qua chương trình định cư Canada sau du học, du học sinh được chuyển từ visa du học sang visa định cư qua các kỹ năng và kiến thức sau quá trình học tập và làm việc tại Canada.

Định cư Canada sau du học – Canadian Experience Class (CEC) – chương trình định cư kinh tế phát triển nhanh nhất của Canada, tạo ra con đường cho các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp cũng như những ai đã có kinh nghiệm làm việc tại Canada được định cư ở lại. Mục tiêu của định cư Canada sau du học (CEC) là đảm bảo Canada giữ lại được những con người tài năng và nhiệt huyết, chứng tỏ được rằng họ có thể cống hiến các kỹ năng và kinh nghiệm của mình để làm việc, phát triển nền kinh tế, tạo việc làm và hoà nhập dễ dàng với cuộc sống ở Canada.

Dưới đây là cách phân loại các ngành nghề tại Canada để chuẩn bị tốt cho hành trang học tập của các bạn sinh viên đang quan tâm về học tập, định cư hay các chính sách của Canada.

Tính đến năm 2015, trong hệ thống phân loại nghề nghiệp quốc gia của Canada, các ngành nghề đều được phân loại chi tiết thành 5 nhóm theo yêu cầu đào tạo. Để hội đủ điều kiện cho chương trình định cư Canada sau du học – CEC, bạn cần có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề nằm trong danh sách NOC (Canada’s National Occupational Classification), bao gồm:

• Skill Type 0 – Management: nhóm nghề quản lý (ví dụ như: quản lý mỏ, thuyền trưởng, quản lý khách sạn…)

• Skill Level A –University Education: nhóm nghề yêu cầu tốt nghiệp từ trường đại học (trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ)

• Skill Level B – College Education: nhóm nghề yêu cầu tốt nghiệp từ trường cao đẳng (cao đẳng, học nghề)

• Skill Level C – High School Education: nhóm nghề yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông

• Skill Level D – On the job training: nhóm nghề không yêu cầu trình độ tối thiểu, chỉ cần đào tạo trong quá trình làm việc.

Điều đặc biệt tại Canada là dù tất cả nghề nghiệp được phân loại theo trình độ đào tạo, nhưng lại không hề bị vướng vào lối mòn bằng cấp. Chính điều này đã giúp Canada giữ vững vị thế hàng đầu thế giới trong việc hoạch định, quản lý và điều chỉnh giáo dục để phục vụ tối ưu cho phát triển kinh tế.