Đầu tư & Không phải rủi ro về Kinh doanh

Chương trình Định cư Đầu tư sẽ mang đến thêm cơ hội cho Quý khách hàng có thể thực hiện ước mơ  đặt chân đến miền đất hứa Canada thông qua việc đầu tư vốn cho chính phủ (không lãi suất) trong một thời gian 5 năm để đổi lại được cấp quy chế Thường Trú Nhân PR cho toàn gia đình.
LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
  • Khách hàng được định cư toàn gia đình (con dưới 21 tuổi)
  • Không yêu cầu ngoại ngữ (biết giao tiếp căn bản để phỏng vấn, không cần bằng cấp)
  • Không giới hạn tuổi
  • Chương trình đầu tư cho phép định cư lập tức (toàn gia đình) không qua giai đoạn giấy phép làm việc.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CANADA & ĐỊNH CƯ HIỆN HÀNH
Liên hệ chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết.