Hệ thống Express Entry

CƠ BẢN

Từ 01/01/2015, chính phủ Canada vận hành hệ thống Express Entry để quản lý & xét duyệt hồ sơ xin định cư Canada một cách nhanh chóng.

Express Entry là một hệ thống xét tuyển hồ sơ, không phải là một diện di trú như nhiều người lầm tưởng, và sẽ xử lý được hồ sơ của nhiều diện di trú khác nhau, chính là các diện lao động. Để có thể được đưa hồ sơ vào Express Entry, ứng viên cần phải đạt một số tiêu chuẩn cơ bản về năng lực. Nói cách khác, không phải bất cứ ứng viên xin định cư nào cũng có thể đưa hồ sơ mình vào được Express Entry, nếu vào được sẽ có kết quả nhanh chóng.

Hiện tại, thì hệ thống Express Entry đươc sử dụng trong xét tuyển hồ sơ xin định cư Canada theo các diện sau:

 1. Lao Động Chuyên Nghiệp (Federal Skilled Worker)
 2. Lao Động Nghề (Federal Skilled Trade)
 3. Kinh Nghiệm Canada (Canada Experience Class)
 4. Lựa Chọn Tỉnh Bang, một phần (Provincial Nominee Programs)

Ý nghĩa

Hệ thống Express Entry được đánh giá có tác dụng thực tế lớn trong các việc:

 • Tạo ra một hệ thống tính điểm (ranking) cho di trú để nhận, quản lý & xét duyệt hồ sơ xin di trú cho Canada có tính chuẩn mực và chặt chẽ bậc nhất tầm toàn cầu;
 • Tạo một sân chơi công bằng và minh bạch cho ứng viên toàn cầu xin di trú Canada, giúp chính phủ chọn lựa người có năng lực tốt nhất;
 • Giúp chính phủ Canada đạt được các mục tiêu về di trú lẫn hậu di trú, tức các lợi ích và tác động của di trú mang lại cho đất nước;
 • Giúp kết nối doanh nghiệp, chủ lao động với nguồn lao động kỹ năng trong & ngoài Canada.

NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA HỆ THỐNG EXPRESS ENTRY

 • Ứng viên xin định cư theo 1 trong 4 diện định cư ở trên, cần có đủ tiêu chuẩn (tối thiểu) để có thể được đăng nhập vào hệ thống;
 • Hồ sơ sẽ được đánh giá theo thang điểm CRS, tối đa 1200 điểm;
 • Theo từng thời điểm, Chính phủ sẽ ban hành điểm chuẩn / điểm sàn để chọn ứng viên có hồ sơ đạt từ điểm chuẩn trở lên;
 • Hồ sơ bạn sẽ được các doanh nghiệp, chủ lao động tiếp cận, và nếu bạn được nhận hợp đồng lao động đủ chuẩn, hồ sơ của bạn sẽ được tính thêm điểm.
 • Ứng viên được chọn sẽ có 60 ngày để nộp hồ sơ đầy đủ xin định cư (permanent resident visa);
 • Hồ sơ xin PR VIsa sẽ được chính phủ xét rất nhanh, kết quả có thể có trong thời gian tính bằng tháng.

Chi tiết đầy đủ về hệ thống Express Entry trên website chính phủ xem thêm tại đây.

Business photo created by rawpixel.com – Freepik.com

CƠ HỘI NÀO CHO ỨNG VIÊN VIỆT NAM

Cốt lõi của hệ thống Express Entry là hệ thống tính điểm CRS (Comprehensive Ranking System) sẽ giúp xếp hạng các ứng viên từ cao tới thấp. Chi tiết khung điểm CRS như sau:

 • Yếu tố Cơ Bản (human capital factors): 460 – 500 điểm
 • Vợ chồng: 40 điểm
 • Khả năng hòa nhập nghề nghiệp: 100 điểm
 • Yếu tố cộng thêm – Lựa Chọn Tỉnh Bang: 600 điểm
 • Yếu tố cộng thêm – Hợp đồng Lao Động Canada: 50 – 200 điểm
 • Yếu tố cộng thêm – Chứng Chỉ Nghề Canada: 30 điểm

Ứng viên từ Việt Nam nếu có “Yếu tố cộng thêm” sẽ dễ dàng được lựa chọn để xin PR. Nếu không có, thì điểm CRS của các bạn nhìn chung sẽ từ 460-600 điểm. Thực tế cho thấy Canada đã từng có điểm EE-CRS thấp hơn 400 cho Federal Skilled Trade, khoảng 430 cho Canada Experience Class, và khoảng 470 cho chung các diện. Các ứng viên có thể tăng điểm CRS của mình bằng cách đạt thêm điểm anh văn, tận dụng điểm vợ/chồng, tăng điểm học vấn hay kinh nghiệm (cần thời gian), hoặc tìm kiếm hợp đồng lao động Canada (cụ thể là phải có LMIA).