QUY ĐỊNH LÀM VIỆC KHI DU HỌC CANADA (trong khuôn viên trường)

SINH VIÊN QUỐC TẾ

có thể làm việc trong khuôn viên trường mà không cần work permit

Quy đình Làm việc khi du học Canada

Bạn có muốn làm việc khi đang học ở Canada không? Bạn có vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống muốn được làm việc trong thời gian bạn học ở Canada không?

YES, Cả hai bạn đều có thể làm việc khi bạn hay vợ/chồng bạn đang học tập tại Canada.

Làm việc tại Canada có thể giúp sinh viên có được kinh nghiệm làm việc thực tế và xây dựng mạng lưới (quan hệ, đồng nghiệp…) của mình. Nó thậm chí còn có thể giúp sinh viên ở lại và làm việc tại Canada sau khi học xong.

Điểm cần biết: Mức lương tối thiểu trên khắp Canada

Tiền lương khi làm việc ở Canada phụ thuộc vào người sử dụng lao động và các kỹ năng cần thiết cho mỗi vị trí. Mức lương tối thiểu thay đổi tùy theo tỉnh và vùng lãnh thổ và dao động khoảng $14-$16 mỗi giờ.

Vừa học vừa làm:

Hầu hết sinh viên quốc tế đều có đủ điều kiện để làm việc trong khi học. Có những yêu cầu khác nhau để làm việc trong khuôn viên trường và ngoài khuôn viên trường.

 • “Trong khuôn viên trường” đề cập đến tất cả các tòa nhà trong khuôn viên đại học hoặc cao đẳng.
 • “Ngoài khuôn viên trường” có nghĩa là các khu vực trong thị trấn hoặc thành phố nhưng không thuộc khuôn viên trường đại học hoặc cao đẳng.

Sinh viên quốc tế có thể làm việc trong khuôn viên trường mà không cần giấy phép lao động, nếu:

 • Là sinh viên sau trung học toàn thời gian tại một
 • Trường sau trung học công lập, chẳng hạn như cao đẳng, đại học, trường thương mại hoặc kỹ thuật hoặc CEGEP ở Quebec
 • Trường tư thục sau trung học ở Quebec hoạt động theo quy định giống như các trường công ở Quebec
 • Tổ chức trung học hoặc sau trung học tư thục hoặc công lập ở Quebec cung cấp các chương trình đủ điều kiện từ 900 giờ trở lên để cấp bằng tốt nghiệp học nghề (DVS) hoặc chứng nhận chuyên môn nghề (AVS)
 • Trường tư thục Canada có thể cấp bằng hợp pháp theo luật của tỉnh (ví dụ: bằng cao đẳng, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ), nhưng chỉ khi sinh viên đăng ký vào một chương trình học dẫn đến bằng cấp được tỉnh ủy quyền

(Điều này có thể không bao gồm tất cả các chương trình học do trường tư cung cấp).

 • Có giấy phép học tập hợp lệ hoặc tình trạng duy trì
 • Giấy phép học tập ban đầu có in các điều kiện cho phép làm việc trong khuôn viên trường và
 • Có số bảo hiểm xã hội (SIN)

Trường hợp học bán thời gian trong học kỳ cuối cùng để hoàn thành khóa học bắt buộc, sinh viên vẫn có thể làm việc không giới hạn số giờ trong khuôn viên trường.

Trường hợp không thể làm việc trong khuôn viên trường:

 • Vào ngày kết thúc học toàn thời gian, trừ khi đang học học kỳ cuối và đáp ứng các yêu cầu khác
 • Khi giấy phép học tập hết hạn
 • Đang được phép nghỉ học
 • Đang chuyển trường và hiện không học

Sinh viên chỉ có thể quay lại làm việc sau khi quay lại học tập và đáp ứng tất cả các yêu cầu để làm việc trong khuôn viên trường.

Tổng hợp: Huệ Chi

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú CanadaNews Du Học Sinh

Nguồn: IRCC