QUY ĐỊNH LÀM VIỆC KHI DU HỌC CANADA (Thực tập sinh COOP WORK)

KỲ THỰC TẬP

là một phần của chương trình học tại Canada

Quy đình Làm việc khi du học Canada

Bạn có muốn làm việc khi đang học ở Canada không? Bạn có vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống muốn làm việc trong thời gian bạn học ở đây không?

YES, Cả hai bạn đều có thể làm việc khi bạn hoặc vợ/chồng đang học tập tại Canada.

Làm việc tại Canada có thể giúp sinh viên có được kinh nghiệm làm việc thực tế và xây dựng mạng lưới (quan hệ, đồng nghiệp…) của mình. Nó thậm chí còn có thể giúp sinh viên ở lại và làm việc tại Canada sau khi học xong.

Điểm cần biết: Mức lương tối thiểu trên khắp Canada

Tiền lương khi làm việc ở Canada phụ thuộc vào người sử dụng lao động và các kỹ năng cần thiết cho mỗi vị trí. Mức lương tối thiểu thay đổi tùy theo tỉnh và vùng lãnh thổ và dao động khoảng $14-$16 mỗi giờ.

Kỳ thực tập (CO-OP WORK)

Chương trình thực tập co-op liên quan đến việc “làm việc” như một phần của chương trình học. Sinh viên có thể làm việc trong hoặc ngoài khuôn viên trường.

Ví dụ, sinh viên có thể đăng ký vào một chương trình thực tập được cấp bằng về nghiên cứu môi trường. Điều này khác với các chương trình chuẩn về nghiên cứu môi trường vì nó cho phép sinh viên dành 3 hoặc 4 tháng (hoặc hơn) mỗi năm để làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu của mình. Đó là một cách tuyệt vời để có được trải nghiệm thực tế chuyên môn trong môi trường làm việc ở Canada.

Khi tham gia chương trình co-op tại một tổ chức cao đẳng hoặc đại học, sinh viên có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc co-op nếu:

  • Sinh viên có giấy phép học tập hợp lệ.
  • Làm việc được tích hợp vào chương trình học tập ở Canada.
  • Thư xác nhận từ tổ chức học tập được chỉ định rằng tất cả sinh viên trong chương trình học cần phải hoàn thành các vị trí công việc để lấy bằng.
  • Chương trình co-op chiếm 50% hoặc ít hơn trong tổng số giờ học.

Nếu không đủ điều kiện cho một giấy phép làm việc co-op, sinh viên cần phải có giấy phép làm việc hợp lệ khi đang học:

  • Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ hai (ESL/FSL)
  • Các khóa học đại cương
  • Các khóa học chuẩn bị cho một chương trình học khác

Kỳ Thực hành

Kỳ Thực hành cung cấp cho sinh viên cơ hội được đào tạo tại chỗ. Thực tập sinh sẽ được giám sát tại ở nơi làm việc, nhờ đó sinh viên sẽ có được kiến thức và kỹ năng cần thiết trong một lĩnh vực thương mại hoặc nghề nghiệp nào đó.

Giấy phép làm việc để thực hành cũng giống như giấy phép làm việc dành cho sinh viên thực tập.

Tổng hợp: Huệ Chi

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú CanadaNews Du Học Sinh

Nguồn: IRCC