IRCC NEWS – 12/2023 CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH TẠM THỜI HỖ TRỢ DU HỌC SINH

Thông tin cập nhật về 3 chính sách tạm thời ảnh hưởng đến sinh viên quốc tế đều sắp hết hạn vào cuối năm 2023:

(1) Duy trì thêm thời gian làm việc (không giới hạn) ngoài khuôn viên trường cho đến ngày 30/4/2024

Sinh viên quốc tế đã ở Canada, cũng như những ứng viên đã nộp đơn xin giấy phép học tập kể từ ngày 7/12/2023, sẽ có thể làm việc ngoài khuôn viên trường hơn 20 giờ mỗi tuần cho đến ngày 30/4/2024. Bộ Di trú sẽ tiếp tục xem xét các lựa chọn cho chính sách này trong tương lai, chẳng hạn như mở rộng giờ làm việc ngoài khuôn viên trường cho sinh viên quốc tế lên 30 giờ mỗi tuần trong thời gian học.

(2) Thời gian học trực tuyến được tính vào PGWP cho đến tháng 9/2024

Chính sách hỗ trợ này cho phép sinh viên quốc tế được tính thời gian học trực tuyến vào điều kiện thời hạn của giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp, miễn là nó chiếm ít hơn 50% tổng thời gian khoá học, áp dụng cho những sinh viên học trước ngày 1/9/2024.

(3) Việc gia hạn PGWP sẽ dần bị loại bỏ

Để đối phó với sự gián đoạn của thị trường lao động trong thời kỳ đại dịch và phục hồi sau đại dịch, Bộ Di trú đã 3 lần thực thi chính sách gia hạn này nhằm cấp thêm giấy phép lao động 18 tháng cho những người có PGWP khi giấy phép lao động ban đầu của họ sắp hết hạn. Công dân nước ngoài có PGWP hết hạn đến ngày 31/12/2023 vẫn đủ điều kiện để nộp đơn. Tuy nhiên, chính sách tạm thời này sẽ không được gia hạn thêm nữa.

Tham khảo nội dung chi tiết tại IRCC Website

Tóm lược & dịch: Huệ Chi (12/2023)

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, IRCC News, News Du Học Sinh