QUY ĐỊNH LÀM VIỆC KHI DU HỌC CANADA (Ngoài khuôn viên trường)

LÀM VIỆC KHI DU HỌC

giúp sinh viên có kinh nghiệm thực tế

Quy định Làm việc khi du học Canada

Bạn có muốn làm việc khi đang học ở Canada không? Bạn có vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống muốn làm việc trong thời gian bạn học ở đây không?

YES, Cả hai bạn đều có thể làm việc khi học tập tại Canada.

Làm việc tại Canada có thể giúp sinh viên có được kinh nghiệm làm việc thực tế và xây dựng mạng lưới (quen biết, quan hệ) của mình. Nó thậm chí còn có thể giúp sinh viên ở lại và làm việc tại Canada sau khi học xong.

Điểm cần biết: Mức lương tối thiểu trên khắp Canada

Tiền lương khi làm việc ở Canada phụ thuộc vào người sử dụng lao động và các kỹ năng cần thiết cho mỗi vị trí. Mức lương tối thiểu thay đổi tùy theo tỉnh và vùng lãnh thổ và dao động khoảng $14-$16 mỗi giờ.

Vừa học vừa làm:

Hầu hết sinh viên quốc tế đều có đủ điều kiện để làm việc trong khi học. Có những yêu cầu khác nhau để làm việc trong khuôn viên trường và ngoài khuôn viên trường.

 • “Trong khuôn viên trường” đề cập đến tất cả các tòa nhà trong khuôn viên đại học hoặc cao đẳng.
 • “Ngoài khuôn viên trường” có nghĩa là các khu vực trong thị trấn hoặc thành phố nhưng không thuộc khuôn viên trường đại học hoặc cao đẳng.

Sinh viên quốc tế có thể làm việc ngoài khuôn viên trường mà không cần giấy phép lao động nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 • Là sinh viên toàn thời gian tại một tổ chức học tập được chỉ định (DLI)
 • Đã đăng ký một trong những khóa học sau:
  • Một chương trình đào tạo sau trung học, dạy nghề hoặc đào tạo chuyên ngành hoặc
  • Chương trình đào tạo nghề cấp trung học (chỉ ở Quebec)
 • Yêu cầu chương trình học:
  • Kéo dài ít nhất 6 tháng và
  • Được cấp bằng, giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ
 • Khóa học đã được bắt đầu
 • Đã có số bảo hiểm xã hội (SIN).

Sinh viên quốc tế có thể làm việc ngoài cơ sở đào tạo tới 20 giờ mỗi tuần nếu:

 • Đang trong các học kỳ bình thường hoặc học kỳ thực hành mà không có kỳ nghỉ giữa kỳ.
 • Đang học bán thời gian trong học kỳ cuối cùng của chương trình.
 • Là sinh viên tốt nghiệp đã hoàn thành các khóa học bắt buộc cho việc cấp bằng

Sinh viên có thể làm việc toàn thời gian:

 • Trong thời gian nghỉ học chính thức, chẳng hạn như kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hoặc nghỉ xuân.
 • Đã nộp đơn xin giấy phép làm việc không phải sinh viên sau khi học xong.

Tổng hợp: Huệ Chi

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú CanadaNews Du Học Sinh

Nguồn: IRCC