PHÂN BIỆT GIẤY THỊ THỰC THÔNG HÀNH (VISA) VÀ GIẤY PHÉP DU HỌC (STUDY PERMIT)

Sau khi học sinh hoàn tất thủ tục xin thư nhập học trường Canada thì tiếp sau đó sẽ thu thập giấy tờ để chứng minh tài chính cho phía Lãnh Sự Quán xem xét. Nếu hồ sơ thỏa các điều kiện yêu cầu như trình độ học tập, khả năng tài chính, độ trung thực và chính xác của hồ sơ thì học sinh sẽ được cấp visa đồng thời cũng là một tài liệu để học sinh có được Study Permit.

VISA

Đây là giấy thông hành cho phép người được cấp vào Canada theo đúng thời gian hiệu lực ghi rõ trên visa. (ví dụ Visa cấp từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 6 thì trong khoảng thời gian này học sinh vào Canada lúc nào cũng được). Thời hạn visa không phải là thời hạn được ở lại Canada mà chỉ là thời hạn để vào Canada mà thôi.
Thời Hạn: tùy vào chương trình học, có thể từ 1- 4 năm. Ra vào 1 lần hoặc nhiều lần.

Nơi Cấp: Lãnh Sự Quán Canada tại VN
Gia Hạn: Gia hạn ngoài nước Canada
Điều kiện được cấp visa:
Chứng minh trình độ học tập, khả năng tài chính để LSQ xem xét và cấp Visa

STUDY PERMIT

Đây là giấy cho phép người được cấp có quyền ở lại Canada hợp pháp với mục đích rõ ràng (Ví dụ: đi học, đi làm “work permit”).
Thời Hạn: Giấy phép du học được cấp căn cứ theo thời gian trên thư nhập học của trường.
Nơi Cấp: Hải quan tại sân bay Canada
Gia Hạn: Trong nước Canada

Điều kiện được cấp Study Permit:

Khi đến sân bay của Canada học sinh phải vào phòng hải quan để trình giấy tờ:
Thư nhập học
Visa
Bảng điểm, học bạ, bằng cấp
Giấy tờ tùy thân
Thư vủa Lãnh Sự Quán gửi cho hải quan Canada
Trả lời một vài câu hỏi liên quan.

Photo: mohamed hassan