PRINCE EDWARD ISLAND – NHÂN CÔNG BIỂU TÌNH VÌ VÔ VỌNG ĐỊNH CƯ THEO CHÍNH SÁCH MỚI

LAO ĐỘNG BIỂU TÌNH TẠI PEI

Báo CBC News ngày 09/5/2024

NGÀY 09/5/2024, BÁO CBC NEWS CỦA CANADA ĐĂNG TIN VỀ BIỂU TÌNH CỦA NHIỀU NHÂN CÔNG (LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN/ TẠM THỜI) TẠI BANG PRINCE EDWARD ISLAND VÌ LO NGẠI VỀ TƯƠNG LAI ĐỊNH CƯ CỦA HỌ TẠI BANG NÀY SAU KHI CHÍNH SÁCH DI TRÚ CỦA TỈNH BANG THAY ĐỔI.

Hiện tại, bang Prince Edward Island đã thay đổi chính sách di trú của mình (Chương trình Lựa chọn Tỉnh bang PNP) theo hướng chung của toàn quốc là ưu tiên nhân lực các ngành thuộc 3 mảng (1) Chăm sóc sức khỏe, (2) Xây dựng và (3) Giáo dục Mầm non.

Chính sách này sẽ làm các nhân công đang làm việc trong các ngành khác (thực phẩm, sales, nông nghiệp…) bị mất khả năng kéo dài thời hạn làm việc và xin định cư theo PNP.

MỘT SỐ CHI TIẾT ĐÁNG CHÚ Ý 

  1. Tháng 2/2024, bang Prince Edward Island công bố chính sách định cư PNP của mình, qua đó sẽ cắt giảm 25% tổng lượng người được lựa chọn. Thay đổi này song song với các thay đổi gần đây của Liên bang Canada theo Chương trình Cải tổ Di trú 10/2023 của Chính phủ. Thay đổi này cũng là nguyên nhân của sự chuyển hướng lựa chọn ngành nghề ưu tiên như trên. Các ngành nghề khác, bao gồm các ngành vốn được ưu tiên sau đại dịch covid19 như lương thực, giao thông, nông nghiệp…, trở nên không ưu tiên.
  2. Những nhân công đang làm trong các lĩnh vực “không ưu tiên” bị bất ngờ vì khả năng xin định cư của họ trở nên rất hẹp. Đó là nguyên nhân của biểu tình.
  3. Các Nghị sĩ của địa phương cũng đã gặp và đối thoại với người biểu tình.
  4. Qua hôm sau, ngày 10/5, lượng người tham gia biểu tình tăng lên khoảng 75 (so với 25 hôm đầu tiên).
  5. Giám Đốc Sở Di trú của Prince Edward Island, ông Jeff Young, cũng đã gặp & nói chuyện với người biểu tình. Ông nói: “Tôi thông cảm với các khó khăn của người biểu tình, nhưng Kế hoạch di trú công bố ngày 22/2/2024 bởi Thủ hiến Bang nhằm mục tiêu cân bằng dân số”.
  6. Ông Young cũng cho rằng tuy bang ưu tiên 3 ngành nêu trên, nhưng vẫn không hoàn toàn xóa bỏ lựa chọn cho các ngành khác. Năm 2024, bang Prince Edward Island được phép nhận 1,600 người thông qua PNP. Hiện tại, bang Prince Edward Island đang có khoảng 11,000 công nhân lao động có thời hạn (tạm thời) đang lưu trú.
  7. Tuy vậy, với số lượng có hạn người định cư được phép nhận vào 2024 (quy định bởi Liên bang), tỉnh Prince Edward Island cũng không thể làm gì hơn. Ông Young khuyên người bị ảnh hưởng (bởi chính sách mới ưu tiên 3 ngành – như trên) nên tìm kiếm công việc mới hay định hướng mới khả thi hơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA THE ANDREW DƯƠNG RCIC AND TEAM

  • Chương trinh Cải tổ Di trú Canada 10/2023 đã thể hiện tác dụng thực tế qua các tác động và phản ứng xã hội đang diễn ra tại nhiều địa phương.
  • Hy vọng, lợi ích của Chương trình sẽ sớm thể hiện trong thực tế.
  • Ghi chú: khi làm hồ sơ xin di trú Canada, ứng viên có thể chọn việc có Tư vấn Di trú hay không. Tuy nhiên, khi chọn đồng hành cùng tư vấn di trú thì ứng viên cần sử dụng Tư vấn Di trú Hợp pháp của Canada theo quy định của  Canada.
Dịch & thảo luận: ANDREW DUONG RCIC & TEAM
Link thông tin gốc liên quan: Báo CBC News ngày 9/5/2024 ngày 10/5/2024