Di trú Canada – QUÁ TẢI TRONG YÊU CẦU TRUY CẬP THÔNG TIN & HỒ SƠ GỐC

NGÀY 16/6/2023, BÁO THE GLOBE AND MAIL CỦA CANADA ĐĂNG BÀI “HỆ THỐNG DI TRÚ CANADA ĐANG QUÁ TẢI VỚI YÊU CẦU TRUY CẬP THÔNG TIN. OTTAWA ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO, NHƯNG CHƯA CÓ HÀNH ĐỘNG GÌ”

Ngày 16/6/2023, báo The Globe and Mail có bài viết nói về vấn đề của Bộ Di trú Canada IRCC đang đối diện liên quan đến Luật Truy Cập Thông Tin (Access to Information Act) của Canada là sự quá tải của Bộ phận Truy Cập Thông Tin Gốc của IRCC.

Các chi tiết đáng chú ý như sau:

  1. Trong vòng 1 thập kỷ từ 2012-2022, lượng yêu cầu truy cập thông tin gốc tăng 763%, từ khoảng 20,000 lên 177,000 vào năm 2022. Lượng yêu cầu truy cập thông tin gốc đến Bộ Di trú IRCC chiếm 80% tổng số yêu cầu của toàn bộ Chính phủ Canada. Chính điều này đã tạo nên sự quá tải cho văn phòng phụ trách trách nhiệm này của IRCC;
  2. Tình hình sẽ ngày càng trầm trọng thêm khi Canada công bố sẽ cho định cư khoảng 500,000 người mỗi năm cho đến 2025 trong Kế hoạch Định cư Chi tiết 2024-2025-2026 của quốc gia (năm 2019 chỉ có 341,000), vốn sẽ tạo ra hàng triệu hồ sơ liên quan đến visa và giấy phép thị thực các loại…
  3. Lĩnh vực Truy cập thông tin thuộc trách nhiệm chung của toàn chính phủ Canada, được chú ý đến vì sự bùng nổ yêu cầu trong lĩnh vực di trú, và đã đến lúc cần xem xét kỹ lưỡng cách thức giải quyết vấn đề tận gốc;
  4. Hệ thống dữ liệu quan trọng cho quá trình xử lý các yêu cầu truy cập thông tin là hệ thống GCMS (Global Case Management System) vốn chứa đựng toàn bộ các dữ liệu thông tin hồ sơ di trú, từ thông tin người ứng viên, các giao tiếp liên quan, các ghi chú quan trọng. Khi giới làm luật di trú (luật sư & tư vấn Di trú Canada hợp pháp) cần thông tin về lý do hồ sơ bị từ chối, họ tìm kiếm thông qua cách gửi yêu cầu truy cập thông tin gốc đến IRCC và từ đó, lượng yêu cầu gia tăng nhanh chóng. Thống kê cho thấy vào năm 2021, đến 99% yêu cầu truy cập thông tin gốc toàn Canada là về hồ sơ di trú, cụ thể là các ghi chú nội bộ của nhân viên Bộ Di trú;
  5. Năm 2022, với 177,000 yêu cầu nhận được, ước tính cần có 122 nhân viên chuyên môn để xử lý với tần suất 1,460 hồ sơ một người (gần 6 hồ sơ/ ngày làm việc trung bình và không tính các ngày nghỉ lễ);
  6. Ông Michael Olsen, Giám đốc Bộ phận quản lý Truy cập thông tin của IRCC nhiệm kỳ 2014-2018 nhớ lại: “Con số yêu cầu mới tăng từng năm và ngày càng tăng mạnh. Rồi thì IRCC cũng đến cùng đường với con số tồn đọng của năm 2022 (như trên). Tôi đã nhận ra vấn đề đang có, tiếc là không nhiều nguồn lực (từ Chính phủ) được phân bổ để giải quyết…”;
  7. Bộ trường Di trú Sean Fraser (2023) từ chối phỏng vấn bởi báo The Globe and Mail về vấn đề liên quan;
  8. Luật Truy cập Thông tin Canada nhằm phát triển sự minh bạch trong dịch vụ công. Do Bộ Di trú IRCC rất hạn chế trong giao tiếp với ứng viên xin thị thực, giới luật sư & người tư vấn di trú vô tình bị khích lệ tìm kiếm thông tin thông qua cách gửi yêu cầu Tc-Ttg. Từ đó, lượng yêu cầu tăng nhanh và gấp bội gây sự quá tải hiện tại;

… (còn tiếp)

*****

Tổng hợp, dịch: Andrew Duong RCIC & Team

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023, News Đất nước Canada giàu đẹp

Nguồn tham khảo: Báo The Globe and Mail ngày 16/6/2023