BÁO CÁO – OTTAWA KHÔNG HIỆU QUẢ TRONG GIẢI QUYẾT QUÁ TẢI TRUY CẬP HỒ SƠ GỐC

NGÀY 07/5/2024, BÁO THE GLOBE AND MAIL CỦA CANADA ĐĂNG BÀI “OTTAWA CHƯA HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT QUÁ TẢI TRONG YÊU CẦU TRUY CẬP THÔNG TIN – CƠ QUAN GIÁM SÁT CHO BIẾT”

Cơ quan giám sát của Chính phủ Canada cho rằng, Bộ Di trú IRCC chưa có hành động hiệu quả để giải quyết tận gốc vấn đề quá tải của Bộ phận Truy cập Thông Tin Gốc (Tc-Ttg), và sự hỗn độn đan lan sang những bộ phận và cơ quan khác, đặc biệt là Hải Quan Canada CBSA. Các chi tiết đáng chú ý như sau:

  1. Giám sát viên Caroline Maynard gửi báo cáo đến Quốc hội gần đây cho biết, IRCC chưa có biện pháp làm giảm được sự quá tải, và áp lực đang chuyển hướng sang cho CBSA, bộ phận khác của Chính phủ liên quan đến di trú Canada. Áp lực của sự quá tải là không thể biện hộ;
  2. Hơn 1 thập kỷ gần đây, người ta biết cách tìm kiếm thông tin về hồ sơ di trú Canada của mình bằng cách yêu cầu Tc-Ttg, và số lượng yêu cầu tăng mạnh cùng sự gia tăng của với lượng di trú mới;
  3. Hai cơ quan IRCC và CBSA thống kê được con số lượng hồ sơ yêu cầu Tc-Ttg gia tăng đột biến, trong khi CBSA có lượng tăng 130% từ 2020 đến 2023, thì IRCC nhận hơn 180,000 yêu cầu cho 2022-2023 lẫn 2023-2024. Bà Maynard cho rằng các biện pháp hiện thời của CBSA và IRCC chỉ có thể “gỉai quyết triệu chứng” chứ chưa “trị được bệnh gốc” của vấn đề. Lý do chính là do IRCC chưa tìm cách giải quyết gốc rễ của vấn đề, bao gồm việc tìm ra cách hữu hiệu hơn để cung cấp thông tin cho người yêu cầu (thay vì dựa vào cách làm hiện hữu);
  4. Luật Truy cập Thông tin Canada nhằm phát triển sự minh bạch trong dịch vụ công. Do Bộ Di trú IRCC rất hạn chế trong giao tiếp với ứng viên xin thị thực, giới luật sư & tư vấn di trú vô tình bị khích lệ tìm kiếm thông tin thông qua cách gửi yêu cầu Tc-Ttg. Từ đó, lượng yêu cầu tăng nhanh và gấp bội gây sự quá tải hiện tại;
  5. Ông Andrew Koltun, luật sư di trú tại Ontario, cho biết IRCC đã có ý định xây dựng một hệ thống mới hữu hiệu hơn, nhưng có lẽ kế hoạch đó đang đình trệ. Theo ông, IRCC có lẽ đang trì hoãn giải quyết sự việc này;

(to be continued)…

*****

Tổng hợp, dịch: Andrew Duong RCIC & Team

VisasToCanada TAGS: News Immigration-Di trú Canada, Chương trình Cải Tổ Di Trú Canada 2023, News Đất nước Canada giàu đẹp

Nguồn tham khảo: Báo The Globe and Mail ngày 07/5/2024