BIZ IMMIGRATION, PNP KINH DOANH – MANITOBA

LỰA CHỌN TỈNH BANG – PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM

DIỆN KINH DOANH

Định cư Diện Kinh Doanh Entrepreneur Immigration (EI) thuộc  chương trình Lựa chọn Tỉnh bang (PNP) của tỉnh bang MANITOBA có các đặc điểm cơ bản như sau:
 • Tạo điều kiện cho người làm kinh doanh định cư vào bang MB để xây dựng doanh nghiệp hoặc mua lại & phát triển doanh nghiệp hiện hữu.
 • Là một chương trình “tạm cư trước định cư sau”, tức là ứng viên sẽ trở thành tạm trú nhân trước (dạng lao động tạm thời – temporary worker) rồi sau đó sẽ được xin định cư sau khi khởi nghiệp thành công.
 • Có các điều kiện đầu vào về tài chính thấp hơn các bang khác, ngược lại các điều kiện yêu cầu năng lực khác lại cao hơn. (MB có tổng cộng 2 diện BI)

 

Các diện cơ bản & điều kiện của chương trình MB-PNP-EI (ngày 28/10/2023):
1. DIỆN KINH DOANH THUẦN TÚY
Điều kiện đầu vào:
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp trong 5 năm gần nhất. Kinh nghiệm này phải của chủ sở hữu & điều hành doanh nghiệp nắm 1/3 cổ phần, hoặc bậc quản lý cấp cao quản lý hoạt động thường trực.
 • Tổng tài sản ít nhất $500,000 CAD (cần được LAA)
 • Tạo mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có ở MB, đầu tư ít nhất $250,000 CAD khi ở vùng nội ô Winnipeg hoặc $150,000 CAD khi ở vùng ngoài.
 • Tham gia quản lý điều hành trực tiếp, thường trực
 • Tạo việc làm cho người bản xứ: 1 vị trí full-time
 • Các Điều kiện cho doanh nghiệp được đầu tư: xem chi tiết trên website chính phủ
 • Anh văn hoặc Pháp văn ít nhất CLB 5
 • Thăm MB tìm hiểu về kinh doanh, tham gia BIS Meeting, trong vòng 1 năm khi nộp EOI.
 • Các chi tiết được điểm cộng thêm khác: tuổi 25-49, vợ/chồng/con cái có năng lực & bằng cấp, kinh nghiệm làm việc liên quan MB.
2. DIỆN KINH DOANH TRANG TRẠI 
Điều kiện đầu vào:
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản trị trang trại trong 5 năm gần nhất
 • Có khả năng tham gia phỏng vấn bằng tiếng Anh hoặc Pháp
 • Thăm MB tìm hiểu về kinh doanh trang trại, tham gia BIS Meeting, trong vòng 1 năm khi nộp EOI.
 • Tổng tài sản ít nhất $500,000 CAD (cần được LAA)
 • Đầu tư vào MB ít nhất $300,000 CAD.
 • Tham gia quản lý điều hành trực tiếp, thường trực tại trang trại. Trang trại phải sản xuất nông sản. Không chấp nhận thuê mướn quản lý.
Tổng hợp: Andrew Duong (10-2023)

Nguồn: MB PNP Entrepreneur

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn và khởi động dự án xin visa cho quý vị. Contact Us