BIZ IMMIGRATION, PNP KINH DOANH – ALBERTA

LỰA CHỌN TỈNH BANG – PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM

DIỆN KINH DOANH

Định cư Diện Kinh Doanh Entrepreneur Immigration (EI) thuộc  chương trình Lựa chọn Tỉnh bang (PNP) của tỉnh bang ALBERTA có các đặc điểm cơ bản như sau:
 • Tạo điều kiện cho người làm kinh doanh định cư vào bang AB để xây dựng doanh nghiệp hoặc mua lại & phát triển doanh nghiệp hiện hữu.
 • Là một chương trình “tạm cư trước định cư sau”, tức là ứng viên sẽ trở thành tạm trú nhân trước (dạng lao động tạm thời – temporary worker) rồi sau đó sẽ được xin định cư sau khi khởi nghiệp thành công.
 • Bang Alberta có các diện BI cho người Du học sinh & Start-up cho người nước ngoài. Trong khi không có diện BI cho kinh doanh thuần túy, thì AB có 2 diện cho phát triển vùng đất mới khá đặc sắc, và trang trại (AB có tổng cộng 4 diện BI).

 

Các diện cơ bản & điều kiện của chương trình AB-PNP-EI (ngày 28/10/2023):
1. ĐẦU TƯ VÙNG ĐẤT MỚI / NGOẠI Ô
Điều kiện đầu vào:
 • Chấp nhận đầu tư vào vùng ngoại ô, dân số ít hơn 100,000
 • Tham quan địa phương muốn đầu tư
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm sở hữu & quản trị doanh nghiệp, HOẶC kinh nghiệm quản lý cấp cao 4 năm trong 10 năm gần nhất.
 • Bằng trung học phổ thông
 • Anh văn hoặc Pháp văn ít nhất CLB 4 (*)
 • Tổng tài sản ít nhất $300,000 CAD (*)
 • Đầu tư ít nhất $100,000 CAD (*).
 • Sở hữu ít nhất 51% doanh nghiệp, đồng sở hữu phải là người bản xứ. Nếu mua lại 100% doanh nghiệp hiện hữu sẽ được thêm điểm.
 • Tham gia quản lý điều hành trực tiếp, thường trực
 • Tạo việc làm cho người bản xứ: 1 vị trí full-time tối thiểu (*)
 • Có Thư Giới Thiệu (Community Support Letter) của địa phương đầu tư
 • Các chi tiết được điểm cộng thêm khác: tuổi 21-49, bản thân/vợ/chồng/con cái/người thân khác có năng lực & bằng cấp, kinh nghiệm làm việc liên quan AB.
 • Tính điểm trên các tiêu chuẩn, thang điểm tối đa 175. Các dấu (*) thể hiện chi tiết được thêm điểm nếu nhiều hơn tối thiểu.
2. DIỆN KINH DOANH TRANG TRẠI 
Điều kiện đầu vào:
 • Phải chứng minh được có kinh nghiệm quản lý vận hành trang trại
 • Đầu tư vào AB ít nhất $500,000 CAD vào trang trại sản xuất sản phẩm.
3. DIỆN KINH DOANH CHO DU HỌC SINH TẠI ALBERTA
Điều kiện đầu vào:
 • Cần có bằng cấp ít nhất 2 năm học tại Alberta (trường công lập) (*)
 • Có Post-graduation Work Permit (PGWP) tại thời điểm nộp EOI
 • Anh/ Pháp văn tối thiều CLB 7 (*)
 • Tạo dựng mới hoặc mua lại doanh nghiệp hiện hữu tại AB, sở hữu ít nhất 34%.
 • CÁC YẾU TỐ SAU KHÔNG BẮT BUỘC, NHƯNG SẼ CÓ ĐIỂM THÊM NẾU CÓ
 • Kinh nghiệm làm việc trên 6 tháng sẽ được thêm điểm
 • Các chi tiết được điểm cộng thêm khác: tuổi 21-49, vùng miền đầu tư, vợ/chồng/con cái/người thân khác có năng lực & bằng cấp, kinh nghiệm làm việc liên quan AB, tạo việc cho người bản xứ.
 • Tính điểm trên các tiêu chuẩn, thang điểm tối đa 125. Các dấu (*) thể hiện chi tiết được thêm điểm nếu nhiều hơn tối thiểu.
4. DIỆN KINH DOANH START-UP
Điều kiện đầu vào:
 • Cần làm việc với một đơn vị thẩm định ý tưởng kinh doanh được phép của AB. Đơn vị này sẽ có Thư Giới Thiệu (Letter of Recommendation) để ứng viên nộp cùng lúc với EOI.
 • Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm sở hữu và quản trị doanh nghiệp (*)
 • Tốt nghiệp bằng cấp sau phổ thông (trong vòng 10 năm gần nhất khi nộp EOI) (*)
 • Kế hoạch Kinh doanh
 • Pitch Deck
 • Kế hoạch kinh doanh & Pitch Deck cần liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh ưu tiên của AB: kỹ thuật cao, hàng không, tài chính, năng lượng, nông nghiệp, du lịch, khoa học đời sống, dược phẩm.
 • Ngoại ngữ: Anh/Pháp CLB 5 (*)
 • Sở hữu cổ phần doanh nghiệp ít nhất: 34% cho vùng nội ô Alberta và Calgary, và 51% cho vùng ngoài.
 • Đầu tư tối thiểu: $100,000 cho nội ô và $50,000 cho ngoại ô (*)
 • Có Thư Giới Thiệu (Letter of Recommendation)
 • Có đủ tiền cho chi phí gia đình (theo LICO)
 • Các yếu tố khác không bắt buộc nhưng sẽ có thêm điểm khi: cam kết đầu tư sau, tạo việc làm.
Tổng hợp: Andrew Duong (10-2023)

Nguồn: AB PNP Entrepreneur

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn và khởi động dự án xin visa cho quý vị. Contact Us